Spitskopstraat 6 I – Het gezin Grishaver (6)

Verhuizing naar de Spitskopstraat

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Spitskopstraat, hoek Retiefstraat. Architect: J.H. Leliman in 1922. Bron:  Archief van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting en rechtsvoorganger: glasnegatieven – SAA.

Spitskopstraat, hoek Retiefstraat. Architect: J.H. Leliman in 1922. Bron: Archief van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting en rechtsvoorganger: glasnegatieven – SAA.

Een jaar later in 1936 wordt de hoogte van de huur opnieuw aan de orde gesteld. De moeder betaalt net als Joseph de helft. De oude vrouw heeft dankzij een zogenaamde V.O.V., dit is een vrijwillige ouderdomsverzekering, een inkomen van fl.4,75 per week. Zij ontvangt aan ouderdomsrente fl.3,- en aan weduwerente fl.1,75. Joseph ontvangt aan steun een bedrag van rond de fl.13,50 per week. Hoewel de huur van de woning wordt verlaagd tot uiteindelijk fl.6,- blijft de hoogte van de huur een probleem. Vandaar dan ook dat men uiteindelijk het besluit neemt om te verhuizen. Men verhuist op 22 november 1938 naar de Spitskopstraat 6 I (één hoog) waar de huur slechts fl.3,10 per week bedraagt.

Bericht van verhuizing naar de Spitskopstraat, bron: Dossier van het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijke Steun

Bericht van verhuizing naar de Spitskopstraat, bron: Dossier van het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijke Steun

Deze woning is volgens een bijgevoegd document in het dossier ‘op indicatie’ verkregen. Omdat Joseph nog steeds fysieke problemen heeft en zelf niet kan verhuizen krijgt hij een vergoeding voor de verhuiskosten.  Het bedrag van fl.6,- wordt voor ‘op bon verstrekt’, voor de helft als voorschot.

Onderzoek onderhoudsplichtige familie

Zo rond 1939 -1940 is er nog een onderzoek naar eventuele familieleden die kunnen bijdragen, of zij onderhoudsplichtig zijn. De moeder van Joseph is inmiddels in Londen overleden. Haar zoon Nathan, de broer van Joseph, woont nog wel op hetzelfde adres in Londen (Betnal Green) maar kan niet steunen. Ik heb gekeken bij de National Archives in de UK (Verenigd Koninkrijk), daar vond ik twee verwijzingen naar een Nathan Grishaver. Deze zijn niet openbaar. Voor zover duidelijk lijkt het erop dat Nathan in 1946 is overleden, maar het betreffende document is, zoals gezegd, niet openbaar. De naam van de moeder: Keetje Grishaver – Kat is helemaal niet traceerbaar, ook niet op haar meisjesnaam Kat. 

De inwonende moeder Bloeme Hes heeft naast Keetje meerdere kinderen waarvan er een aantal worden genoemd in het dossier. Zo is er de dochter Mietje, zij is getrouwd met Jacob Lakmaker. Hij ontvangt wachtgeld van zijn werkgever Het Rijkskledingmagazijn en kan daarom niet steunen. In een eerder werkend bestaan heeft hij 'op de markt gestaan', samen met zijn vrouw.

Marktkaart van Jacob Lakmaker en Mietje Lakmaker – Hes, bron: indexen SAA.

Marktkaart van Jacob Lakmaker en Mietje Lakmaker – Hes, bron: indexen SAA.

Dochter Rosa Hes is getrouwd met een Levie Waterman. Zij zouden samen een lingerieatelier hebben, hoewel zijn archiefkaart aangeeft dat hij meubelmaker was. Levie zou de oorlog overleven.  Vanaf 19 augustus 1940 gaan zij fl.0,75 per week bijdragen. Tenslotte is er nog Abraham Hes, hij drijft volgens opgave een café in de Pretoriusstraat 72 maar heeft ‘geringe inkomsten’. Het café zat op de hoek van de Smitstraat, in 1972 zat er nog steeds een café. De financiële bijdrage mag dan gering zijn, het dossier geeft aan dat de kinderen hun moeder steunen in natura (omgerekend voor een bedrag van rond de fl.1,50). Zie voor meerdere familieleden het Joodsmonument: Keetje Grishaver - Hes

Tegelijk met het onderzoek naar mogelijke familieleden die wel iets kunnen bijdragen worden Joseph en zijn vrouw regelmatig bezocht door Het Bureau. Periodiek onderzoek werd dit genoemd, maar onduidelijk is wat er dan werd onderzocht.

NAAR: Spitskopstraat 6 I – Het gezin Grishaver (1)

OF NAAR: Spitskopstraat 6 I – Het gezin Grishaver (7)

Alle rechten voorbehouden

28 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Woningkaart Spitskopstraat 6 I, bron: Indexen SAA.

Woningkaart Spitskopstraat 6 I, bron: Indexen SAA.

Geen reacties

Voeg je reactie toe