Spitskopstraat 4 II – Het gezin Santen (8)

Over de kinderen van David en Mietje: Rachel, Vrouwtje en Mozes

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Pensioenkaart van Vrouwtje Santen, bron: indexen SAA

Pensioenkaart van Vrouwtje Santen, bron: indexen SAA

Op 7 augustus 1903 wordt Rachel geboren, zij zal trouwen met Barend Delden, geboren op 31 december 1902, op 22 augustus 1923. Volgens de archiefkaart was Barend werkzaam als magazijnbediende. Hetzelfde beroep wordt ook vermeld in zijn gezinskaart.

Huwelijksakte Barend Delden en Rachel Santen 1923, bron: WieWasWie

Huwelijksakte Barend Delden en Rachel Santen 1923, bron: WieWasWie

In de huwelijksakte wordt het beroep van tabakswerker genoemd. Op de hiervoor genoemde gezinskaart wordt aangegeven dat zijn vrouw Rachel werkzaam was als fabrieksarbeidster in een sigarettenfabriek. De vader van Rachel, David, wordt genoemd in de akte, hij zou inmiddels werken als ijzerbewerker. Hoewel het militieregister geen geboortedatum vermeldt, ga ik er vanuit dat de andere gegevens wel op hem van toepassing zijn. Hij gaf op te werken als letterzetter. Verder werd geconstateerd dat hij met zijn lengte van 1 meter en 531 mm te klein was voor de dienst. De uitspraak was op 15 juni 1921. Opvallend is de opmerking, een rode stempel, dat hij is "Ontslagen  wegens diensteindiging m.i.v. 1 juli 1952"!  

Kaart (L6) met de Danie Theronstraat in 1940, bron: Dienst der Publieke Werken, SAA.

Kaart (L6) met de Danie Theronstraat in 1940, bron: Dienst der Publieke Werken, SAA.

Zij woonden aan het begin van de oorlog in de Danie Theronstraat 12 huis. Zij hadden geen kinderen, beide worden in Sobibor vermoord op 9 juli 1943. Uit de diverse bronnen die ik vond via de Arolsen Archives las ik dat Barend na aankomst in Kamp Vught enige tijd heeft moeten werken bij Moerdijk. Even voor alle duidleijkheid: ik heb de kaarten m.b.t. Kamp Vught hier achterwege gelaten. Op zijn kaart van de Joodse Raad staat dat hij gewerkt heeft als lompensorteerder.

Vrouwtje Santen

Op 16 september 1908 wordt Vrouwtje geboren, van haar is bekend dat zij werkzaam was als werkster en nog thuis woonde. Van haar is een pensioenkaart bewaard gebleven (zie boven) waaruit blijkt dat zij schoonmaakster was in verzorgingstehuizen voor ouden van dagen. In februari 1941 krijgt zij een pensioenbedrag van 177,58 gulden uitgekeerd Zij wordt op 30 september 1942 in Auschwitz vermoord.

Mozes Santen

is de eerste en enige zoon, hij wordt geboren op 9 oktober 1910. Hij was werkzaam als bontwerker op een atelier. Dit laatste, de aanvulling 'op een atelier', komt uit het militieregister. Mozes is 1 meter en 626 mm groot. Hij wordt afgekeurd vanwege lichamelijke problemen. In het register wordt aangegeven dat het om problemen op de borst zou gaan, de aandoening is 254! De omschrijving die daarbij zou horen: Zenuwknopen (neuromata). Deze aandoening viel toen onder de categorie: "Ziekten en gebreken van het zenuwstelsel met inbegrip der zielsziekte". Een neuroma is een van de zenuwen uitgaande goedaardige weefselnieuwvorming, in hoofdzaak bestaande uit zenuwvezels, volgens het Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950.

Mozes trouwde met Roosje Kroet op 2 augustus 1933 (geen huwelijksakte gevonden). Zij woonden naast zijn zuster, in de Danie Theronstraat 10 huis. Zij hadden een dochter, Mietje, geboren op 17 november 1933. Mietje werd liefkozend Mopie genoemd.

Viering van het 35 – jarig huwelijk van David en Mietje Santen – Sarlui, bron: het Volk van 18 oktober 1934.

Viering van het 35 – jarig huwelijk van David en Mietje Santen – Sarlui, bron: het Volk van 18 oktober 1934.

Dit blijkt uit een advertentie ter gelegenheid van het 35 jarig huwelijk van de ouders van Mozes. In een andere advertentie werd zij trouwens Mipie genoemd.
Familiebericht in Het Volk van 15 oktober 1935 over de geboorte van een nichtje: Betti Naarden, dochter van L.Naarden en H. Naarden – Kroet

Familiebericht in Het Volk van 15 oktober 1935 over de geboorte van een nichtje: Betti Naarden, dochter van L.Naarden en H. Naarden – Kroet

Verder had men een inwonend nichtje, Greta Kroet. Bron hiervoor is de website Joodsmonument. Greta was een dochter van Jacob Kroet en Branca Agsteribbe, zij was geboren op 8 oktober 1934. Overigens woonde het gezin van Jacob Kroet ook in de Danie Theronstraat en wel op nummer 10 II. Greta heeft wel een eigen archiefkaart gekregen en daar staat gewoon het adres van de eigen ouders. Waarom zij stond ingeschreven bij hij oom en tante op 10 huis, het is mij volstrekt onbekend. In 1937 wordt er nog een dochter Rachel geboren. Het gezin Mozes Santen en het inwonende nichtje Greta worden in Auschwitz vermoord (op verschillende data). Greta is volgens de kaarten van de Joodse Raad 'gewoon' met haar vader en moeder in Kamp Westerbork en worden ook samen gedeporteerd.

NAAR: Spitskopstraat 4 II – Het gezin Santen (1)

OF NAAR: Spitskopstraat 4 II – Het gezin Santen (9)

Alle rechten voorbehouden

15 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Kaart Joodse Raad van Barend Delden: bron Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Barend Delden: bron Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Rachel Delden – Santen: bron Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Rachel Delden – Santen: bron Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Vrouwtje Santen: bron Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Vrouwtje Santen: bron Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Mozes Santen: bron Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Mozes Santen: bron Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Roosje Santen – Kroet: bron Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Roosje Santen – Kroet: bron Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Mietje Santen (kleindochter van David en Mietje): bron Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Mietje Santen (kleindochter van David en Mietje): bron Arolsen Archives

Geen reacties

Voeg je reactie toe