Spitskopstraat 4 I – het gezin Visjager (3)

Over Manus en zijn zuster Mietje

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Archiefkaart van Manus Visjager, bron: indexen SAA

Archiefkaart van Manus Visjager, bron: indexen SAA

Van Manus Visjager is verder niet zo heel veel bekend, er is geen dossier bij Het Bureau MS. Klein genealogisch onderzoek heeft wel iets opgeleverd. Basis voor dit onderzoek is de website van het Joodsmonument en de indexen (archiefkaart, militieregister, marktkaarten etc.) van het Stadsarchief Amsterdam..

Manus Visjager is geboren in Amsterdam op 19 oktober 1897, hij bleef zijn hele leven ongehuwd. Hoewel niet met zekerheid valt vast te stellen is hij in 1916 gekeurd voor de militie. Niet zeker, omdat in het register zijn geboortedatum niet is genoteerd. Hij zou in 1916 werkzaam zijn geweest als werkman in de brandstoffenhandel. Hij heeft lager onderwijs genoten. Omdat hij maar 1 meter en 510 mm groot is, wordt hij ongeschikt geacht voor de militie. 

Diamantbewerker?

Manus Visjager was volgens zijn Archiefkaart diamantslijper, volgens de gegevens van Joodsmonument was hij koopman. Dat laatste klopt, hij is vanaf juni 1936 als venter aan de slag gegaan. Hij heeft van Dienst marktwezen een marktvergunning verstrekt gekregen. Volgens zijn marktkaart stond hij op het Waterlooplein en handelde hij in ‘ongeregelde artikelen’. Dankzij deze marktkaart weten we in ieder geval hoe Manus er uitzag.

Marktkaart van Manus Visjager, bron: indexen SAA

Marktkaart van Manus Visjager, bron: indexen SAA

Of Manus ook daadwerkelijk gewerkt heeft als diamantslijper is niet te verifiëren zolang de archieven van het ANDB niet volledig digitaal zichtbaar zijn. De website diamantbewerkers.nl is onvolledig en de archieven bij het IISG lang niet allemaal digitaal toegankelijk. Opvallend is de naam van de straat of locatie op de marktkaart van Manus: Lepelstraat 4. Maar daar woonde hij niet, zijn woonadres in de Spitskopstraat 4 I is doorgehaald. Nu wil het geval dat er op dit adres in de Lepelstraat een bedrijfsruimte zat. Mogelijk had hij daar zijn kar gestald.

Woningkaart van de Spitskopstraat 4 I, bron: indexen SAA

Woningkaart van de Spitskopstraat 4 I, bron: indexen SAA

Mietje Visjager

Aan het begin van de oorlog woonden Manus nog samen met zijn zuster Mietje en zijn jongere broer Benjamin. Zijn zuster Mietje Visjager is geboren op 23 november 1889. Voor zover valt na te gaan, heeft zij nooit ‘gewerkt’. Gewerkt in de zin van het hebben van een betaalde werkkring. Maar mijn vermoeden is, is dat zij na het overlijden van haar moeder in 1907 de taak heeft gekregen of op zich heeft genomen om het huishouden te doen. Deze zorgtaak is m.i. gewoon werk. Zij was de oudste dochter met nog drie jongere broertjes (15, 9 en 6 jaar) en een zus (13). Dat dit niet werd vermeld op haar archiefkaart is gezien de tijd wel te verklaren, vandaar mijn nuancering.

Kaart Joodse Raad van Manus Visjager, bron: Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Manus Visjager, bron: Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Mietje Visjager, bron: Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Mietje Visjager, bron: Arolsen Archives

 Tot slot

Mietje werd in Sobibor vermoord en wel op 28 mei 1943. Manus Visjager, al dan niet de hoofdbewoner, werd op 31 augustus 1943 in Midden-Europa vermoord.

NAAR: Spitskopstraat 4 I – Het gezin Visjager (1)

OF NAAR: Spitskopstraat 4 I – Het gezin Visjager (4)

Alle rechten voorbehouden

47 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe