Spitskopstraat 4 huis – Het gezin Neter (13)

Over de kinderen van Nathan en Duifje: Jonas, de jongste zoon

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Advertentie voor Asscher, bureau voor binnenhuisarchitectuur en woninginrichting a/d Nieuwe Herengracht 93, bron: het NIW van 3 april 1936

Advertentie voor Asscher, bureau voor binnenhuisarchitectuur en woninginrichting a/d Nieuwe Herengracht 93, bron: het NIW van 3 april 1936

Jonas is het jongste kind uit het huwelijk van Nathan en Duifje. Hij werd op 10 augustus 1921 geboren. Hij is altijd thuis blijven wonen en bleef ongetrouwd. Zolas al eerder vermeld is hij op 14-jarige leeftijd gaan werken. Of hij tot die tijd op school heeft gezeten, is onbekend. Soms valt dit nog te lezen via het militieregister, maar daar zijn voor wat hem betreft gegevens over. Zijn leeftijd om te worden gekeurd zou zo rond 1939 – 1940 hebben moeten plaatsvinden. In augustus 1939 is er de zogenaamde ‘Voormobilisatie’. Jonas, maar ook zijn iets oudere broer Emanuel behoren niet tot de opgeroepen soldaten. Emanuel omdat hij voorgoed als ongeschikt werd beschouwd en Jonas omdat hij niet of nog niet was gekeurd.

‘Buitengewone Oproeping tot Algemeene Mobilisatie’ in augustus 1939. Bron: website van Coen Rood, www.coenraadrood.org

‘Buitengewone Oproeping tot Algemeene Mobilisatie’ in augustus 1939. Bron: website van Coen Rood, www.coenraadrood.org

Jonas heeft voor zover na te gaan meerdere baantjes gehad. Zijn laatst bekende baan (volgens het dossier van zijn vader) was bij de meubelzaak van Asscher. Was hij daar verkoper, maar dat lijkt mij sterk gezien zijn leeftijd, 15 jaar oud. Mogelijk was hij in de leer als meubelmaker. Dat zou kunnen aangezien Asscher meer was dan een meubelzaak, het was een Interieurontwerpbureau! Hoewel het geen gedigitaliseerd archief is valt uit het archief van deze firma goed op te maken dat er meerdere mensen in dienst moeten zijn geweest die allerhande werkzaamheden hebben verricht. Zie inv.nr. 1488 Archief van het Interieurontwerpbureau Asscher. Toch moet dit werk niet het laatste werk zijn geweest, op zijn archiefkaart staat namelijk vermeld dat hij werkzaam zou zijn als keukenknecht. Mogelijk is natuurlijk ook dat hij in de personeelskantine heeft gewerkt.

Wat nog wel duidelijk is, is dat hij in 1942 in een Werkkamp is terechtgekomen. Welk kamp is niet bekend, maar wel dat hij, zo blijkt uit zijn kaart van Kamp Westerbork dat hij op 17 mei 1942 vrijwillig zou zijn vertrokken uit het Werkkamp. De tekst warruit ik dit opmaak is opvallend genoeg deels in het Duits: Freiwillige aus Werkkamp v. 17.5.42 nach Duitsland. Het cijfer 5 lijkt te zijn overschreven met een 8. Op die manier kom je wel bij zijn deportatiedatum van 17-8-42.

Kaart Joodse Raad van Jonas Neter, bron: Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Jonas Neter, bron: Arolsen Archives

Uit de eigen archiefkaart van Jonas valt dit allemaal niet op te maken, daar staat dat hij op 30 november naar Duitsland zou zijn vertrokken. Triest genoeg blijkt uit de officiële cijfers dat hij op 30 september 1942 al in Auschwitz is vermoord.

NAARSpitskopstraat 4 huis – Het echtpaar Neter (1)

Alle rechten voorbehouden

27 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe