Spitskopstraat 2 huis – Het echtpaar Hamel (6)

Ziekte betekende niet werken, dit betekende aanvraag om steun

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Foto van de Nederlands-Israelitische Synagoge aan de Linnaeusstraat. Links ingang Polderweg. De Foto is gemaakt door Jacobus van Eck op 5 april 1938. Bron: Fotocollectie SAA.

Foto van de Nederlands-Israelitische Synagoge aan de Linnaeusstraat. Links ingang Polderweg. De Foto is gemaakt door Jacobus van Eck op 5 april 1938. Bron: Fotocollectie SAA.

Meijer was dus naast zijn werk als venter van aardewerk ook betrokken als oppasser bij de Linnaeusstraat Synagoge. Ook zijn vrouw Femmetje was tot kort voor haar overlijden in 1939 betrokken bij deze synagoge. Zij was garderobe juffrouw bij de Nederlandsch Israëlitische Gemeente Linnaeusstraat, zoals dit zo keurig werd vermeld in het dossier Maatschappelijke Steun. Haar inkomen zou fl.10.00 per week hebben bedragen, een mooie aanvulling op het gezinsinkomen. Maar dit bedrag wordt later weer bijgesteld. Dat blijkt als Meijer op 14 mei 1924 wordt opgenomen in het Portugees Israëlitisch Ziekenhuis in verband met galstenen. Het gevolg is wel dat er geen inkomen is. Een verzoek om steun, bij het Burgerlijk Armbestuur etc., wordt gehonoreerd. Men krijgt voor een periode van zes weken het steunbedrag van fl.8,00 per week (deels met terugwerkende kracht). Aan het einde van deze periode krijgt men nog een keer dit bedrag plus een handelsgeld van fl.20,00. Het handelsgeld is bedoeld om Meijer Hamel weer op gang te helpen.

Portugees-Israëlitisch Ziekenhuis aan de voorheen Plantage Franselaan. Bron: fotoarchief SAA.

Portugees-Israëlitisch Ziekenhuis aan de voorheen Plantage Franselaan. Bron: fotoarchief SAA.

De volgende mededeling dateert van september 1933. Meijer is dan al 70 jaar oud. Hij was oppasser bij de Nederlands Israëlitische Gemeente naast zijn bestaan als venter. Volgens de berekening (geschat inkomen) zou hij daar fl. 4,38 per week verdienen.

Verder zou hij ‘aan handel’ nog fl.5,00 per week hebben. Zijn vrouw die als garderobe juffrouw werkt bij dezelfde Gemeente krijgt een geschat inkomen van fl. 2,30 per week (dus niet het eerder genoemde bedrag van 10 gulden, mogelijk was dit het maandbedrag).

Daarnaast is er een uitkering volgens de Ouderdomswet van fl. 3,00. In december van hetzelfde jaar wordt Femmetje ontslagen vanwege haar hoge leeftijd. Zij ontvangt geen pensioen en ook geen gratificatie meldt het dossier. Desondanks lijkt het erop alsof ze haar werkzaamheden gewoon heeft voortgezet. Dit blijkt later als wordt gemeld dat Meijer haar werkzaamheden na haar overlijden in 1939 nog even heeft voortgezet.

Advertentie met informatie over jhet Ziekenfonds A.Z.A. bron: het NIW van 1930

Advertentie met informatie over jhet Ziekenfonds A.Z.A. bron: het NIW van 1930

Aan vaste lasten hebben ze in ieder geval de huur van fl.3,25 per week en een post ‘fondsen’ (Ziekenfonds AZA en het begrafenisfonds) van fl. 0,72 per week. Over het uitgekeerde steunbedrag is het dossier niet echt helder. Enerzijds wordt in april 1934 berekend dat het ‘vastgesteld steunbedrag’ fl.7,00 is (december 1934 gedaald tot fl.6,25, anderzijds meldt de ambtenaar in het rapport van maart 1939: “Sinds 11 januari 1933 geniet man onafgebroken steun”. Hoe hoog het steunbedrag is geweest gedurende deze periode is niet duidelijk. Een deel van het dossier ontbreekt. In 1939 maakt het dossier duidelijk dat er wekelijks een bedrag van fl.4,75 werd uitgekeerd. Wel is er nog steeds sprake van een Ouderdomsrente van fl.3,00. Nieuw is de steun van fl.0,50 van het Ned. Israëlitisch Kerkgenootschap.

NAAR: Spitskopstraat 2 huis – Het echtpaar Hamel (1)

OF NAAR: Spitskopstraat 2 huis – Het echtpaar Hamel (7)

 

Alle rechten voorbehouden

19 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe