Spitskopstraat 2 huis – Het echtpaar Hamel (5)

Oppasser in de synagoge

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Foto van de 70-jarige Meijer Hamel, bron: het NIW van 11 oktober 1933

Foto van de 70-jarige Meijer Hamel, bron: het NIW van 11 oktober 1933

Meijer Hamel was zoals Maurice Ferares schreef oppasser bij de Synagoge in de Linnaeusstraat. Hij heeft dit blijkbaar lange tijd gedaan en ook met groot genoegen of dankbaarheid. In de Joodse pers, vooral in het Nieuw Israëlitisch Weekblad wordt daar bij stilgestaan. De reden voor al deze aandacht is het bereiken van de 70-jarige leeftijd van Meijer. Volgens de regels van de Nederlands Israëlitische Gemeente is de leeftijdsgrens van het hebben van een ambtenarenfunctie 70 jaar. Op 11 oktober 1933 verschijnt er een kort artikel over deze toch wel bijzonder gebeurtenis. Wat bijzonder is, is dat er foto van Meijer Hamel wordt afgedrukt.     

“A.s. Vrijdag (Simchath Thora) hoopt de heer M. Hamel zijn 70sten verjaardag te vieren. Reeds vele jaren is de naam van den jubilaris verbonden aan het sjoelwezen in het Oostelijke gedeelte onzer stad. Voordat onze gemeente de Synagoge in de Linnaeusstraat stichtte, bezocht “Oost" het bedehuis der ver. „Beir Majim Chajim", aan welke Synagoge de heer Hamel reeds als ambtenaar was verbonden. Toen het fraaie bedehuis aan de Polderweg was verrezen, maakte de Gem. gaarne van des heeren Hamels diensten gebruik. Hij liet zich ook in zijn nieuwe functie zien als plichtsgetrouw ambtenaar, die deed wat in zijn vermogen lag, om den occupeerders ter wille te zijn.

Thans heeft de heer Hamel een leeftijd bereikt, die hem krachtens de bepalingen van het Reglement der Hoofdsynagoge, noopt in ruste verder te leven. Mede in dit verband heeft zich een comité gevormd om den heer Hamel en zijn echtgenoote een huldeblijk aan te bieden. De overhandiging daarvan zal geschieden bij monde van More L. Hirschel op Simchath Thouro 's middags te 4 uur ten huize van den jubilaris. Het zal den populairen heer Hamel ook overigens zeker niet aan belangstelling ontbreken.” Bron: het NIW van 11-10-1933

Na de verjaardag volgt er nog een artikel, nu over de huldiging. Huldiging want een ander woord heb ik er niet voor.

“M. HAMEL 70 JAAR.

In een te zijnen huize op j.l. vrijdagmiddag gehouden bijeenkomst, werd de heer M. Hamel, oppasser ter vrouwengaanderij ter Synagoge Linnaeusstraat, ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag gehuldigd. De weleerw. heer L. Hirschel, voorzitter dér commissie, overhandigde in een kernachtige toespraak namens vele occupeerders eenige stoffelijke geschenken en zegde den jubilaris, na den uitgang van den Sabbath, een enveloppe met inhoud toe. De heer Jacq. Levisson roemde als kerkvoogd de verdiensten van den heer Hamel, en noemde hem een voorbeeld voor zijn jongeren collega. Namens het Kerkbestuur sprak de secretaris, dr. D. M. Sluys en als vriend, de heer W. Levenson. In eenige welgekozen woorden dankte de heer Hamel, die wegens het bereiken van den reglementair vastgestelden leeftijd zeer spoedig zijn ambt zal moeten neerleggen, voor de hem gebrachte hulde.” Bron: het NIW van 20-10-1933

Kleine aanvulling:

*Occupeerders zijn bezitters van een vaste plaats in de synagoge

* Beir Majim Chajim is de naam van een oudere vereniging Lees het verhaal over ‘De Wandelende Synagoge’

NAAR: Spitskopstraat 2 huis – Het echtpaar Hamel (1)

OF NAAR: Spitskopstraat 2 huis – Het echtpaar Hamel (6)

Alle rechten voorbehouden

67 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Huldiging M. Hamel. Bron: Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 64, 1933, no 42, 20-10-1933

Huldiging M. Hamel. Bron: Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 64, 1933, no 42, 20-10-1933

Geen reacties

Voeg je reactie toe