Er pasten 13 kinderen in 1 bakfiets

Verteller: Pim Meijers
1 Fan

Op de plek waar nu het buurtcentrum Oosterpark staat stond in 1983 een houten keet op een braakliggend stuk grond. Die keet werd gebruikt voor het buurtwerk met ouderen vertelt Pim Meijers die in 1983 kwam werken als kinderwerker in de Oosterparkbuurt.

Bord aan buurthuis om verhuizing naar 3e OPstraat aan te kondigen 1989

Bord aan buurthuis om verhuizing naar 3e OPstraat aan te kondigen 1989

Het buurthuis Iepenweg was gevestigd in een voormalige school op een terrein tussen de Sparrenweg en de Iepenweg, waar je kwam via een poortje  onder de huizen  door.( zie  Louise de Colignyschool en Joodsche scholen achter de poort aan de Sparrenweg nr 11)

Omdat  jongeren en de ouderen niet zo goed samen gingen in het centrum, kwam er mede door acties van Rie Tapperwijn een eigen plek voor ouderen : de Keet  aan de 3e Oosterparkstraat.  Er werd een 'soos' gehouden waar klaverjas en bingo werd gespeeld, men kon hulp krijgen bij het invullen van formulieren en er werden feesten gevierd. Aanvankelijk kwamen vooral Nederlandse ouderen, later ook veel Surinaamse ouderen, behalve de viering van 4 en 5 mei werd toen ook de viering van 1 juli ( afschaffing slavernij) een belangrijke gebeurtenis. De deelname van Surinaamse ouderen begon bij de opening van het buurtcentrum in 1989 is samenwerking met SAN ( Surinamers Antillanen Nederlanders)

Pim herinnert zich de buurt in die tijd als een een buurt in overgang, er was al veel nieuwbouw opgeleverd, maar in de Vrolikstraat en gedeeltes van de 1e en 2e Oosterparkstraat stonden  heel oude en bouwvallige  panden, sommige dichtgetimmerd. " Oudere mensen stonden op de wachtlijst voor nieuwbouw en in leegstaande panden trokken jonge Nederlanders van buiten Amsterdam, die naar de stad trokken voor de levendigheid en de stadscultuur. Kraken was vanzelfsprekend. Er was geen sprake meer van plannen om het stratenpatroon te wijzigen, maar er was nog veel discussie over ruimte voor speelveldjes en voor parkeerplekken. Uiteindelijk is er 1  kleine ondergrondse parkeergarage gekomen en veel van de jongere mensen die toen in kraakpanden trokken wonen nog steeds in de buurt."

Als kinderwerker had Pim met kinderen en tieners te maken. De jongere kinderen ging hij in 1983 soms met een platte bakfiets - het symbool van de krakers in die tijd -ophalen: hij nam kinderen die al bekend waren in het buurtcentrum als eerste mee en die trokken dan vriendjes aan. Op deze manier kwam hij er snel achter dat er 13 kinderen in 1 bakfiets pasten. Veel jonge kinderen waren bang voor de grote kinderen en op deze manier durfden ze wel te komen. Onder de jongeren ( 18 -25 jaar) was in die tijd sprake van een behoorlijk groot heroïne probleem en met een aantal jongelui is het helaas niet goed afgelopen. Met veel inzet werd geprobeerd de  kinderen een betere afleiding te bieden via een weekeindprogramma binnen het buurtcentrum maar ook daarbuiten. Aan kookclubs, handenarbeid, sporten en zomerkampen kon voor een kleine bijdrage mee worden gedaan. Er werden jeugdfilms vertoond in "De lange adem" met ook veel creatief aanbod en in "De mobiele bochel" en "buurttheater de Klus ( later Pleintheater)" was theater voor jongeren.

Inmiddels was het buurtcentrum Iepenweg te oud en kostbaar geworden, er moest bezuinigd worden . Op het stuk grond waar de houten keet stond moest een nieuw, compact buurtcentrum komen, het huidige buurtcentrum Oosterpark. Overigens is dat nu te klein geworden en moet het centrum anno 2021 door een verbouwing weer uitgebreid worden.

De grootste bezuiniging is echter in stand gebleven, waar ooit 12 professionele krachten actief waren voor het buurtwerk zijn dat er nu nog 2.  

 

 

 

Alle foto's bij dit verhaal zijn van Pim Meijers

Alle rechten voorbehouden

278 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

bord aan buurthuis Iepenweg, protest tegen bezuinigingen minister Brinkman 1988

bord aan buurthuis Iepenweg, protest tegen bezuinigingen minister Brinkman 1988

5 mei feest Oosterpark 1987

5 mei feest Oosterpark 1987

buurtfeest in Oosterpark, begin Oosterparkfestival

buurtfeest in Oosterpark, begin Oosterparkfestival

Julian Wijnstein

Goede herinneringen aan het buurthuis iepenweg

Als tiener opgroeiend in Oost was dit een soort 2e huiskamer. 

Ik voelde mij er in ieder geval thuis.

Er waren leuke activiteiten die er in en vanuit het buurthuis werden georganiseerd.

Onder andere video films kijken , voetbal , oefenen met breakdance en gewoon andere kinderen uit de buurt ontmoeten. 

In de zomervakantie op pad naar b.v.het Amsterdamse bos of Twiske en daar spellen doen ,

Weet nog tijdens die/ dergelijke  activiteiten werd er standaard voor Ranja gezorgd (sinaasappel smaak) die meegenomen werd in jerrycans . 

Een keer gingen we vanuit Iepenweg ook weg met een uitstapje en de terugkomst /eindplek was niet Iepenweg maar buurthuis Transvaal.

Waar wij nog een film keken en naast ranja op andere lekkernijen getrakteerd werden.

Pim die herinner ik mij ook nog goed (als het goed is afgebeeld op de eerste foto, met penseel in de hand )

In mijn herinnering altijd vriendelijk , toegankelijk en ogenschijnlijk onvermoeibaar in het bedenken en uitvoeren van leuke activiteiten.

Met  een hoge mate van respect en dankbaarheid kijk ik terug op het moois wat buurthuis betekent heeft voor de buurt.