Spitskopstraat 5 III – Het gezin Schijveschuurder (11)

Hoe het afliep met de acht kinderen van Hartog en Anna Schijveschuurder (2)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat

Over Naatje, Mozes, Sophia, Hijman en Joseph Schijveschuurder.

Rapenburgerstraat 173 de Nederlands Israëlitische Synagoge waar Naatje en Barend trouwden, bron: Collectie Stadsarchief Amsterdam: foto’s via de Beeldbank.

Rapenburgerstraat 173 de Nederlands Israëlitische Synagoge waar Naatje en Barend trouwden, bron: Collectie Stadsarchief Amsterdam: foto’s via de Beeldbank.

Naatje wordt geboren op 7 september 1916. Naatje is stikster van beroep.

Naatje du Bruin-Schijveschuurder, bron: joodsmonument, privé collectie

Naatje du Bruin-Schijveschuurder, bron: joodsmonument, privé collectie

Zij trouwt met de schoenmaker Barend du Bruin (ook gespeld als: Barend de Bruin) op 30 november 1938. Barend is geboren op 12 april 1913.
Barend du Bruin, bron: joodsmonument, privé collectie.

Barend du Bruin, bron: joodsmonument, privé collectie.

In een familiebericht van 14 november 1938 waar melding wordt gemaakt van hun ondertrouw wordt Naatje overigens Annie genoemd.
Ondertrouw van Annie (Naatje) Schijveschuurder en Barend de Bruin, bron:  Het Volk van 14-11-1938

Ondertrouw van Annie (Naatje) Schijveschuurder en Barend de Bruin, bron: Het Volk van 14-11-1938

Familiebericht over de huwelijksinzegening van Annie (Naatje) Schijveschuurder en Barend du Bruin, bron: Zaans volksblad: sociaal-democratisch dagblad van 24-10-1939

Familiebericht over de huwelijksinzegening van Annie (Naatje) Schijveschuurder en Barend du Bruin, bron: Zaans volksblad: sociaal-democratisch dagblad van 24-10-1939

Ook het huwelijk van een jaar later komt in de krant. In het bericht ook de opmerking dat hun huwelijk is ingezegend in de Synagoge Rapenburgerstraat. Zij krijgen samen een dochter Rebecca die geboren wordt op 4 november 1942.
Dochter Rebecca du Bruin, bron: joodsmonument, privé collectie.

Dochter Rebecca du Bruin, bron: joodsmonument, privé collectie.

Naatje en haar dochter Rebecca worden op 21 mei 1943 in Sobibor vermoord, Barend een paar maanden later op 30 november 1943. Op zijn kaart van de Joodse Raad nog een opvallende aantekening in het groen: ‘7 – 9 - ’43 nog bericht uit Sobibor’. Op beider kaart staan ook de transportdata (deportatie), maar deze lijken niet in overeenstemming met die van het Joodsmonument als je kijkt naar de data waarop zij zijn vermoord.

* De drie foto’s die op de website van het Joodsmonument zijn geplaatst, komen uit een privé collectie.* 

De vier jongste kinderen

Op 8 september 1923 wordt Mozes geboren. Volgens de archiefkaart van zijn vader is hij magazijnbediende, op de eigen archiefkaart staat dat hij lederbewerker is terwijl op het Joodsmonument nog geschreven dat hij leerling lederbewerker was. Wat al eerder werd vermeld is dat hij regelmatig van baan wisselde en weinig standvastig was. Mogelijk had hij een zwakke gezondheid, dat werd althans vermeld in het dossier van zijn vader. Net als zijn broer Abraham en diens vrouw Klara wordt hij op 30 september in Auschwitz vermoord. 

Sophia, de jongste dochter is net als haar zuster Naatje van beroep stikster (hoewel ook een tweede beroep wordt genoemd en wel confectienaaister). Sophia wordt geboren op 6 september 1926. Sophia wordt samen met haar twee jongere broers, Hijman (geboren op 5 juli 1932) en Joseph (geboren op 22 december 1935), op 1 februari 1943 in Auschwitz vermoord. Hijman en Joseph zaten in Kamp Westerbork in de zelfde barak, barak 63, als hun vader. Samen met hun zuster Sophia, hun broer Salomon en de ouders zijn zij met het transport van 29 januari 1943 naar Auschwitz gedeporteerd. 

De vijf jongste kinderen waren allen nog thuiswonend. Hoewel Salomon niet de jongste zoon is, volgt er van hem een langer verhaal, verhaal 12!

Terug NAAR: Spitskopstraat 5 III – Het gezin Schijveschuurder (1)

OF NAAR: Spitskopstraat 5 III – Het gezin Schijveschuurder (12)

Alle rechten voorbehouden

30 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Joodse Raadkaart van Naatje du Bruin-Schijveschuurder met dochter Rebecca, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart van Naatje du Bruin-Schijveschuurder met dochter Rebecca, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart van Mozes Schijveschuurder, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart van Mozes Schijveschuurder, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart van Sophia Schijveschuurder, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart van Sophia Schijveschuurder, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart van Hijman Schijveschuurder, bron: Arolsen Archives

Joodse Raadkaart van Hijman Schijveschuurder, bron: Arolsen Archives

Geen reacties

Voeg je reactie toe