Spitskopstraat 5 III – Het gezin Schijveschuurder (3)

Werken in Het Vak (diamantwerker) en wonen in de Transvaalbuurt

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Lidmaatschapskaart (1 - voorkant) van Hartog Schijveschuurder. Bron: ANDB – archief, lidmaatschapskaarten, 1898-1946. 39 dozen (groot

Lidmaatschapskaart (1 - voorkant) van Hartog Schijveschuurder. Bron: ANDB – archief, lidmaatschapskaarten, 1898-1946. 39 dozen (groot

Hartog Schijveschuurder, briljantversteller van beroep, is geboren in Amsterdam op 4 september 1891. Hij trouwt met Anna Cozijn, geboren op 16 juni 1892, op 30 november 1911. Hartog is volgens het dossier lid van de ANDB (Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond). In eerste instantie vond ik alleen een kaart van het uitgeschreven lid Hartog Schijveschuurder nummer 5712 (blz. 622), vakgroep 3, nr. 507, zonder geboortedatum of adres. Van deze Hartog zijn in totaal tien kaarten met loongegevens bewaard gebleven met daarop aangegeven welke wekgevers hij heef gehad. Gezien het feit dat in het dossier later een aantal werkgevers worden genoemd, gaat het inderdaad om ‘onze Hartog’. Een aantal van deze kaarten plaats ik bij het verhaal over zijn werkgevers. Via deze gegevens kwam ik uiteindelijk bij zijn oude lidmaatschapskaarten uit. Vooral deze laatste kaarten zijn belangrijk. Op deze kaarten wordt namelijk nauwkeurig bijgehouden hoelang hij bijvoorbeeld werkloos is geweest en of hij een uitkering heeft ontvangen via de Bond of via het Rijk (zie de gebruikte afkorting RU).

Via, via naar de Spitskopstraat

Zij komen te wonen in de Spitskopstraat, nummer 5 driehoog. Voordat zij in de Spitskopstraat komen te wonen, hebben zij onder andere gewoond in de Blasiustraat 142, de Ben Viljoenstraat 12 III, de Hofmeyrstraat 7 I en de Louis Bothastraat 3 III.

Louis Bothastraat, 1934. Architect: Jan Gratama. Bron: Archief van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting en rechtsvoorganger: glasnegatieven, SAA.

Louis Bothastraat, 1934. Architect: Jan Gratama. Bron: Archief van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting en rechtsvoorganger: glasnegatieven, SAA.

Vanuit de Louis Bothastraat verhuizen ze op 26 mei 1936 naar de Spitskopstraat. Wie er allemaal voor hen hebben gewoond op dit adres, is via de woningkaart niet traceerbaar. Opvallend genoeg worden alleen de voornamen genoemd. Alleen van een zekere Barend van der Bijl weet ik dat hij vanaf 23 november 1935 ingewoond op dit adres. Het gaat om Philip Tak die ook maar kort op dit adres heeft gewoond (gevonden via de gezinskaart van Barend van der Bijl). Daarvoor woonde er een Jacob, maar wie dit is?
Woningkaart Spitskopstraat 5 III, bron: Indexen SAA.

Woningkaart Spitskopstraat 5 III, bron: Indexen SAA.

De vrouw van Hartog, Anna, is volgens het dossier nogal ziekelijk, in 1930 wordt zij zelfs hulpbehoevend genoemd. Al bij de geboorte van het derde kind worden voor Anna versterkende middelen aangevraagd, versterkende middelen in de vorm van extra melk.

Werloosheid

Hartog is rond 1920-21 werkloos geworden en ontvangt een uitkering van de Commissie tot Steun aan uitgetrokken diamantbewerkers van fl.22,50 per week. Hoewel de huur van fl.3,25 per week bedraagt, komt het gezin toch in financiële moeilijkheden. Hartog en Anna hebben dan inmiddels vier kinderen; Klara, Abraham, Naatje en Salomon). De financiële problemen blijken onder andere uit het feit dat men voor een bedrag van fl.145,- heeft beleend (kleren voor een bedrag van fl.65,-  en sieraden voor een bedrag van 80,-). De ouders kunnen niet bijdragen, de ouders van Hartog zijn al overleden, de moeder van Anna is werkzaam als baker (zij woont in de Valkenburgerstraat). 

Terug NAAR: Spitskopstraat 5 III – Het gezin Schijveschuurder (1)

 OF NAAR: Spitskopstraat 5 III – Het gezin Schijveschuurder (4)

Alle rechten voorbehouden

36 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe