Spitskopstraat 5 I, Het gezin Groot – Lap (6)

Een aanvaring met de inspecteur

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Fragment (1) uit het dossier van het gezin Eva Groot – Lap, bron: Dossier van het Bureau Maatschappelijke Steun, SAA.

Fragment (1) uit het dossier van het gezin Eva Groot – Lap, bron: Dossier van het Bureau Maatschappelijke Steun, SAA.

In december 1932 heeft Eva de Groot-Lap een aanvaring met de controlerend ambtenaar. Op 7 december 1932 vindt er namelijk een ‘inspectie aan huis’ plaats. De ambtenaar wil ook de kasten nazien, er is namelijk een aanvraag ingediend voor kleding voor zowel de moeder als de beide zoons. Als de ambtenaar de kasten naziet constateert hij dat er nog voldoende kleding aanwezig is. Maar volgens Eva zijn de aanwezige pantalons te klein en is het colbertje van haar overleden man te groot. Zijn argument dat het echter heel normale maten zijn, maakt Eva zeer boos. Zij was zo boos dat zij er geen woorden voor had. In zijn woorden heeft de ambtenaar, als gevolg van haar boosheid, niet de gelegenheid gehad om de noodzaak te constateren. De conclusie is dan ook dat de aanvraag voor kleding wordt afgewezen omdat de behoeft niet is gebleken.

Fragment (2) uit het dossier van het gezin Eva Groot – Lap, bron: Dossier van het Bureau Maatschappelijke Steun, SAA.

Fragment (2) uit het dossier van het gezin Eva Groot – Lap, bron: Dossier van het Bureau Maatschappelijke Steun, SAA.

Er volgt een verhelderend gesprek, niet alleen met de vrouw des huizes, ook wordt er overlegd met de chef van de bezoekende ambtenaar. Het wordt Eva duidelijk gemaakt dat zij verplicht is om de kasten te laten controleren. Op haar verzoek om een nieuw onderzoek in te stellen wordt gehoor gegeven. Zij belooft onder andere haar volle medewerking te verlenen. Eva betuigt haar spijt over de gang van zaken.

In het dossier van 27 december 1932 wordt dan opnieuw de aanvraag voor kleding aan de orde gesteld. Er wordt vervolgens navraag gedaan bij de werkgevers van de beide zoons. Deze geven aan dat de jongens dringend behoefte hebben aan de gevraagde kleding. De oude kleding zou geheel versleten zijn en niet meer te repareren. Opvallend is notie over het colbert van de overleden vader. Werd eerder genoteerd dat het colbert te groot zou zijn, nu wordt aangegeven dat het colbert hen te klein zou zijn. De vader was namelijk klein van stuk (slechts 1 meter 50), de jongens echter lang en veel slanker.

Een „crisisbijdrage”, die zijn geld wel opbrengt. Alle costuums worden geleverd door dezelfde groote firma. Gaat o.a. over de firma Hertzberger, bron: De Tribune : soc. dem. Weekblad van 17-08-1932.

Een „crisisbijdrage”, die zijn geld wel opbrengt. Alle costuums worden geleverd door dezelfde groote firma. Gaat o.a. over de firma Hertzberger, bron: De Tribune : soc. dem. Weekblad van 17-08-1932.

De nieuwe bezoekende ambtenaar noteert op 4 januari 1933 het volgende: “Zij verleende haar volle medewerking. Sinds de dood van haar man is de vrouw wat prikkelbaar doch verder zeer beschaafd. Bovendien is het jongste kind onder behandeling van de GGD, afdeling TBC. Het colbert van de overleden man wordt overigens niet meer aangetroffen. Eva heeft het net als andere onbruikbare kleding weggedaan. De zoons Salomon en Willem krijgen beide, op bon, een colbert en een broek. Zij moeten zich met de bon vervoegen bij de firma Herzberger op de Prins Hendrikkade 141. 

Terug naar: Spitskopstraat 5 I, Het gezin De Groot – Lap (1)

Of naar: Spitskopstraat 5 I, Het gezin Groot – Lap (7)

Alle rechten voorbehouden

17 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe