Spitskopstraat 5 I, Het gezin Groot – Lap (7)

Werk, werkloosheid en wisselende betrekkingen

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Advertentie voor Dotsch & Onderwijzer, bron: Het NIW van 06-11-1931

Advertentie voor Dotsch & Onderwijzer, bron: Het NIW van 06-11-1931

Als de salarissen van de beide zoons blijven stijgen, komt in augustus 1933 de geldbedeling te vervallen. In het bijzonder de nieuwe baan van Willem is doorslaggevend. Na een korte periode van werkloosheid is hij opnieuw aan de slag gegaan bij de firma Dotsch & Onderwijzer

De ‘weduwe S. de Groot’ is het niet eens met het besluit en schrijft een brief. Zij stelt daarin dat het onterecht is dat zij geen steun meer krijgt,  dat er is: ‘ingehouden zonder de minste redenen’. Zij verklaart geen fraude te hebben gepleegd en elke verhoging van inkomen van de kinderen te hebben doorgegeven. Zij hoopt op een welwillende reactie, maar dat is tevergeefs. De volgende notitie is van januari 1936. Willem is een handel in papier begonnen. Hij krijgt echter geen krediet meer bij zijn leverancier (de firma Aletrino, papierhandel in de Swammerdamstraat, nummer 44) in verband met een tekort van fl.25,- . Uit het dossier blijkt niet waarom Willem met deze handel is begonnen. Om te voorkomen dat hij werkloos zou worden of zou blijven krijgt hij een handelsgeld van fl.10,-. 

Advertentie voor de Papier- en Kantoorboekhandel Aletrino, bron: Het NIW van 27-09-1935

Advertentie voor de Papier- en Kantoorboekhandel Aletrino, bron: Het NIW van 27-09-1935

De laatste opmerkingen in het dossier hebben betrekking op de maanden februari en maart van het jaar 1941. Omdat zowel de dochter Celina als de zoon Salomon werkloos zijn geworden, door slapte, wordt een aanvraag voor onderstand ingediend. Beide waren werkzaam bij de firma Stork op de Nieuwe Prinsengracht 13. Celina is mantelstikster en verdient ongeveer fl.15,- per week, Salomon werkt als expeditieknecht en heeft een inkomen van ongeveer fl.25,-. Alleen Willem heeft nu nog een inkomen, hij werkt nog steeds via de firma Aletrino met een weekinkomen van ongeveer fl.10,-.

Advertentie voor de firma Stork, bron: Het Algemeen Handelsblad van 12-12-1939

Advertentie voor de firma Stork, bron: Het Algemeen Handelsblad van 12-12-1939

De laatste opmerkingen hebben betrekking op Salomon. Hij heeft zich op 25 februari 1941 moeten melden voor een medische keuring maar is niet verschenen. Het waarom is niet duidelijk, op een tweede oproep geeft hij wel gehoor. Hoogstwaarschijnlijk ging het om de keuring voor de Joodse Werkkampen.

Het is de laatste notitie in het dossier.

Kaart van de Joodse Raad van Eva de Groot – Lap. Bron: Arolsen.

Kaart van de Joodse Raad van Eva de Groot – Lap. Bron: Arolsen.

Eva de Groot-Lap wordt in Auschwitz vermoord op 7 december 1942

Terug naar: Spitskopstraat 5 I, Het gezin De Groot – Lap (1)

Of naar: Spitskopstraat 5 I, Het gezin Groot – Lap (8)

Alle rechten voorbehouden

22 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe