Spitskopstraat 3 III, de gezinnen Matteman en Stoppelman (2)

Het gezin Matteman (2)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Foto van de Batavierstraat 2-4-6 enz. (v.r.n.l.), gezien vanaf de Oostersekade naar de Houtkopersburgwal. Links 1-3-5 enz. (v.l.n.r.). Gesloopt in 1917. Foto dateert van ca. 1885, uit de fotocollectie van het SAA. Links Oudeschans 55-89, rechts Houtkopersburgwal 1-7. In het verschiet de diamantfabriek van Boas in de Uilenburgerstraat. Foto uit album IV van de Amsterdamsche Politie, samengesteld door Hoofdcommissaris H.S. Hordijk. Uit het fotoarchief van de politie, april 1910 (SAA).

Foto van de Batavierstraat 2-4-6 enz. (v.r.n.l.), gezien vanaf de Oostersekade naar de Houtkopersburgwal. Links 1-3-5 enz. (v.l.n.r.). Gesloopt in 1917. Foto dateert van ca. 1885, uit de fotocollectie van het SAA. Links Oudeschans 55-89, rechts Houtkopersburgwal 1-7. In het verschiet de diamantfabriek van Boas in de Uilenburgerstraat. Foto uit album IV van de Amsterdamsche Politie, samengesteld door Hoofdcommissaris H.S. Hordijk. Uit het fotoarchief van de politie, april 1910 (SAA).

De familie Matteman heeft lange tijd in de Spitskopstraat gewoond, praktisch vanaf de oplevering. Het echtpaar Matteman verhuisde uiteindelijk kort voor de oorlog naar de Nieuwe Kerkstraat 135. Er is van het gezin een klein dossier (Van Huiszittende Armen), dat loopt overigens maar tot eind 1904. Vader Simon was toen werkzaam als sigarenmaker bij Rudelsheim op de Oude Zijds Voorburgwal met een verdienste van rond de 19 gulden per week.

Aanvulling Frits: mogelijk klopt dit adres niet, Rudelsheim ‘woonde’ in 1905 in ieder geval in de Nieuwe Amstelstraat 17 (hoek: Jonas Daniël Meijerplein). Maar dit was m.i. een ‘gewoon woonadres’. Het gaat overigens om Jacob Elia Rudelsheim (24-12-1876), geboren te Leeds (GB). Het adres Oude Zijds Voorburgwal zou kunnen gaan om de werkplaats.

Advertentie voor Rudelsheim Tabakshandel, bron: het Nieuw Israelietisch weekblad van 22-12-1905

Advertentie voor Rudelsheim Tabakshandel, bron: het Nieuw Israelietisch weekblad van 22-12-1905

Voordien zou hij voor eigen rekening sigaren hebben gemaakt en deze ook hebben uitgevent aan particulieren. Maar van betrouwbare bron werd vernomen dat hij wel degelijk op een fabriek werkzaam was. De ambtenaar geeft aan dat hij geen patroon heeft kunnen vinden waar Simon in dienst zou zijn. De ambtenaar heeft het huis van het gezin nauwkeurig bekeken maar niets kunnen ontdekken dat ook maar enigszins op een werkplaats zou kunnen lijken. Het staat volgens de ambtenaar dan ook vast dat hij geen thuiswerk doet. Wel wordt nog opgemerkt dat Joël zijn vader zou helpen bij het maken van de sigaren. Dat Simon maar zo’n vijf à zes gulden zou verdienen lijkt de ambtenaar onjuist. Hoewel er op het gedrag in zijn geheel geen ongunstige opmerkingen te maken zijn, heeft de ambtenaar zijn bedenkingen. Hij is van mening dat er iets niet klopt, maar dat dit niet te bewijzen valt. 

Het gezin woonde in 1903 met acht kinderen in een woning in de Batavierstraat, nummer 32, een hoog achter. De kinderen zijn in de leeftijd van een ½ jaar tot 14 jaar oud. Zijn vrouw kan door het ‘talrijke gezin’ niet werken. Later worden er nog twee kinderen geboren. Ondanks de jonge leeftijd zijn de zoons Joël en Daniël al aan het werk. De veertienjarige Joël werkt als leerling sigarenmaker bij Boletier aan de Geldersekade met een verdienste van 1 gulden. Daniël, 12 jaar oud, is ‘stripjongen’ bij Leenerd (?) aan de Oude Zijds Achterburgwal (strippen van tabak). Hij verdiende er f. 0,75 per week mee. Zowel Boletier alsmede Leenderd zijn niet te traceren, mogelijk gaat het om schrijffouten in het dossier (of leesfouten mijnerzijds).

Belanghebbende, Simon Matteman, werd niet echt als betrouwbaar gezien. Hij had namelijk beweerd dat hij venter was. Dat klopte niet, hij heeft altijd als sigaren maker gewerkt. Inmiddels heeft hij zijn spijt over deze verkeerde informatie betuigd. Het verzoek om winterbedeling in 1903 wordt dan ook afgewezen.

NAAR: Spitskopstraat 3 III - de gezinnen Matteman en Stoppelman

Of NAAR: Het gezin Matteman (3)

Alle rechten voorbehouden

76 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe