Spitskopstraat 3 II, de gezinnen Tas en Goudeketting (6)

Het gezin en de familie van Alexander Goudeketting

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Archiefkaart van Alexander Goudeketting, bron Indexen SAA.

Archiefkaart van Alexander Goudeketting, bron Indexen SAA.

De ouders van Alexander Goudeketting en zijn huwelijk

Alexander Goudeketting is geboren op 14 december 1870 en heeft zo’n beetje zijn hele leven gewerkt als visventer. Hij is geboren in het gezin van Daniël Levie Goudeketting (31 oktober 1834 – 03 augustus 1918) en Klara Goudsmit (6 februari 1834 – ). Van Daniël Levie valt op dat er bij de Indexen een klein foutje is gemaakt, daar zag ik ook de geboortejaar 1835. In het gezin worden nog vijf kinderen geboren. 

Eetzaal in het ‘Oudeliedengesticht’, bron: Joodsch hulpbetoon; halfmaandelijks tijdschrift voor de joodse instellingen van weldadigheid en sociale voorzorg in Nederland, jrg 1, 1933, no 6, 20-07-1933

Eetzaal in het ‘Oudeliedengesticht’, bron: Joodsch hulpbetoon; halfmaandelijks tijdschrift voor de joodse instellingen van weldadigheid en sociale voorzorg in Nederland, jrg 1, 1933, no 6, 20-07-1933

Daniël Levie is enige tijd verpleegd in het Ned. Isr. Oude Mannen en Vrouwen Ziekenhuis (afd. verpleegde mannen), Nieuwe Kerkstraat 135 (bron: bijzondere registers via de Indexen). Wanneer hij precies is opgenomen, heb ik niet kunnen vinden. In dit document is wel zijn huwelijksdatum opgenomen: 22 december 1858 (zie ook de huwelijksakte) en zijn overlijdensdatum.
Huwelijkakte van Daniël Levie Goudeketting en Klara Goudsmit, bron: WieWasWie

Huwelijkakte van Daniël Levie Goudeketting en Klara Goudsmit, bron: WieWasWie

Hij is gekeurd voor de militie, maar al snel afgewezen, hij was te klein. Als beroep gaf hij op ‘vischkooper’ te zijn. Zijn vader Levie Daniël was overigens venter en het zou mij niet verbazen als ook die met vis liep. Tijdens de keuring woonde Daniël Levie in het Klokkenhofje bij de Uilenburgerstraat.

Ook Klara is opgenomen geweest in dezelfde inrichting of instelling (maar dan wel op de vrouwenafdeling). Zij is daar verpleegd vanaf 27 oktober 1909 waarna zij werd ‘overgeschreven’ naar Daniël Goudeketting, haar man. Uit de aanhalingstekens in dit document lijkt het erop alsof zij zou zijn overleden, maar een datum wordt niet genoemd. Mogelijk gaat het om 10 juni 1910.

Uitsnede uit het militieregister van Alexander Goudeketting, bron: Indexen SAA.

Uitsnede uit het militieregister van Alexander Goudeketting, bron: Indexen SAA.

Zoon Alexander wordt ook gekeurd, hij geeft op schippersknecht te zijn. Zijn ervaringen in deze maken dat hij bij de zeemilitie komt. Maar wat was nu de zeemilitie? Dit zegt het Artikel 183 (uit 1885):

Dienstpligtigen ter zee

De dienstpligtigen ter zee zijn bestemd om te dienen in en buiten Europa. Aan de dienst, door hen in de koloniën en bezittingen in andere werelddeelen te vervullen, worden door de wet voordeelen verbonden. Bron: de Grondwet van 1848, achtste hoofdstuk. Van de Defensie. NB: Art. 185 is een aanpassing c.q. aanvulling

Hij wordt per 5 mei 1895 gepasporteerd, d.w.z. met eervol ontslag na de volbrachte diensttijd! lees hier meer over De Zeemilitie.

Huwelijk van Alexander

Huwelijksakte van Alexander Goudeketting en Saartje Schelvis, bron: WieWasWie.

Huwelijksakte van Alexander Goudeketting en Saartje Schelvis, bron: WieWasWie.

Op 14 december 1892 trouwt hij met Saartje Schelvis. Saartje is de oudste dochter van Salomon Arie Schelvis ( 1 december 1835 – 18 april 1913), koopman in diversen, en Esther Nebig (1 december 1838 – 6 maart 1913). Saartje had verder nog acht broers en zusters.

Vader Salomon Arie is gekeurd voor de militie, maar hij wordt afgewezen vanwege zijn lengte, te klein. Hij zou werkzaam zijn als knecht in …onduidelijk…! In het bevolkingsregister wordt hij aanvankelijk bediende genoemd, later koopman. Salomon Arie en Esther trouwen op 21 september 1859.

Huwelijksakte van Salomon Arie Schelvis met Esther Nebig, bron: WieWasWie.

Huwelijksakte van Salomon Arie Schelvis met Esther Nebig, bron: WieWasWie.

NAAR: Spitskopstraat 3 II - de gezinnen Tas en Goudeketting

Of NAAR: Spitskopstraat 3 II, de gezinnen Tas en Goudeketting (7)

Alle rechten voorbehouden

22 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe