Spitskopstraat 3 II, de gezinnen Tas en Goudeketting (5)

Over dochter Clara en haar huwelijk

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Vaalrivierstraat 15-21. Architect J. Gratama (NB hij was nogal fout in de oorlog), prentbriefkaart uit de collectie van het SAA, datering 1920.

Vaalrivierstraat 15-21. Architect J. Gratama (NB hij was nogal fout in de oorlog), prentbriefkaart uit de collectie van het SAA, datering 1920.

Over dochter Clara Tas

Dochter Clara is kort voor de deportatie nog getrouwd met Louis de Beer op 19 augustus 1942. Zij gaan inwonen bij de ouders van Louis in de Vaalrivierstraat nummer 22 bhs. Louis de Beer, geboren op 31 mei 1920 was aanvankelijk brood- en banketbakker. Later wordt als beroep koopman genoemd.

Louis werd eind 1938 gekeurd voor de militie en goedgekeurd, maar daar was nog wel een herkeuring (1 mei 1939) voor nodig. Hij zelf had blijkbaar aangegeven dat er iets niet goed zat met zijn rechteroog. Met zijn 1m. 64 (en 6 mm) voldeed hij aan de eisen, hij woog 60 ½ kg. Hij wordt ingedeeld bij het 5e Reg. Infanterie. Hij gaat met grootverlof op 7 juni 1940. Mogelijkerwijze heeft hij in de meidagen van 1940 nog moeten vechten tegen de Duitse invasie. Zijn officiële inlijving is 23 oktober 1939, midden in de mobilisatietijd. Voor zover ik heb kunnen nagaan was hij gelegerd in of bij Amersfoort en stond zijn regiment aan de Grebbelinie. Opvallend is de aantekening: ‘Isr. Ploeg werk’. Opvallend dat dan weer wel, maar wat werd daarmee bedoeld?

Registratiekaart Kamp Vught (Clara), bron: Arolsen Archives

Registratiekaart Kamp Vught (Clara), bron: Arolsen Archives

Registratiekaart Kamp Vught (Louis de Beer), bron: Arolsen Archives

Registratiekaart Kamp Vught (Louis de Beer), bron: Arolsen Archives

Registratiekaarten Vught en de kaarten van de Joodse Raad

Louis is samen met zijn jonge echtgenote Clara in Kamp Vught terechtgekomen op 20 januari 1943. Op 2 juli gaan ze samen naar Westerbork.

Registratiekaart Vught over transport naar Westerbork (Louis en Clara), bron: Arolsen Archives

Registratiekaart Vught over transport naar Westerbork (Louis en Clara), bron: Arolsen Archives

Registratiekaart Vught over transport naar Westerbork (Clara en Louis), bron: Arolsen Archives

Registratiekaart Vught over transport naar Westerbork (Clara en Louis), bron: Arolsen Archives

Louis krijgt net als iedereen ook een kaart van de Joodse Raad met daarop aantekeningen over zijn ‘verblijf’ in Westerbork. Beiden krijgen in rood de aantekening ‘Tr. 6-7-43’. Dat wil zeggen dat beiden op de 6e juli 1943 worden gedeporteerd naar het oosten. Clara en haar man Louis worden bij aankomst in Sobibor direct vermoord, net als haar beide ouders.

Kaart van de Joodse Raad van Louis de Beer (1), bron: Arolsen Archives.

Kaart van de Joodse Raad van Louis de Beer (1), bron: Arolsen Archives.

Kaart van de Joodse Raad van Louis de Beer (3), bron: Arolsen Archives.

Kaart van de Joodse Raad van Louis de Beer (3), bron: Arolsen Archives.

Kaart van de Joodse Raad van Clara de Beer - Tas (1), bron: Arolsen Archives.

Kaart van de Joodse Raad van Clara de Beer - Tas (1), bron: Arolsen Archives.

Op de kaart van Louis staan meer aantekeningen. Zo wordt vermeld dat er op de 22ste februari 1943 bagage is aangekomen en dat er op de 4de maart 1943 levensmiddelen zijn gezonden (ontvangen vermoed ik). Louis krijgt tot twee keer een brief uit Kamp Vught, van wie wordt niet genoteerd en tot slot ook dat er op de 8ste mei 1943 voor de tweede keer bagage is aangekomen. Op de achterzijde van zijn kaart wordt nog een naam genoemd, woonachtig in de Hemonylaan 23 I. Het gaat om Johan Evert Mewe, gevonden door de adresboeken en de gezinskaarten te combineren. In welke relatie deze Evert Mewe stond met Louis de Beer is mij niet bekend. Dat hij na de datum van de deportatie van Louis iets van doen had met de politie is in deze niet relevant.

Van Clara en Louis vond ik zowel kaarten van Kamp Vught als van de Joodse raad. Ik heb ze allemaal opgenomen omdat ze een relevant beeld oproepen van de toch wel erg doorgevoerde administratie. Een aantal staan onder de hyperlink(jes).

NAAR: Spitskopstraat 3 II - de gezinnen Tas en Goudeketting 

Of NAAR: Spitskopstraat 3 II, de gezinnen Tas en Goudeketting (6)

Alle rechten voorbehouden

13 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Kaart van de Joodse Raad van Louis de Beer (2), bron: Arolsen Archives.

Kaart van de Joodse Raad van Louis de Beer (2), bron: Arolsen Archives.

Kaart van de Joodse Raad van Louis de Beer (4), bron: Arolsen Archives.

Kaart van de Joodse Raad van Louis de Beer (4), bron: Arolsen Archives.

Geen reacties

Voeg je reactie toe