Kinderen van Eliazer en Veronika Englander (2)

Over Betje Englander

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Transvaalkade 122
SAA - Inv. Nr. 10040 – Archief van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht: kaarten, schaal 1:1000, kaartnummer 171.

SAA - Inv. Nr. 10040 – Archief van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht: kaarten, schaal 1:1000, kaartnummer 171.

Transvaalkade 109 en lager in 1932, bron: Beeldbank SAA.

Transvaalkade 109 en lager in 1932, bron: Beeldbank SAA.

Van Betje Englander (geboren op 10 januari 1922) is helaas niet heel veel bekend. Volgens de eigen archiefkaart heeft zij niet gewerkt. Mogelijk heeft ze haar ouders bijgestaan in het reilen en zeilen van het rusthuis aan de Transvaalkade (zie verder).
Aankondiging van de verloving van Betje in het NIW van 20-09-1940

Aankondiging van de verloving van Betje in het NIW van 20-09-1940

Huwelijk Betje Englander in het Algemeen Handelsblad van 06-03-1941

Huwelijk Betje Englander in het Algemeen Handelsblad van 06-03-1941

Joodse raadkaart Betty van Gelder - Englander

Joodse raadkaart Betty van Gelder - Englander

Wel is nog bekend dat zij op 5 maart 1941 trouwt met Henri Magnus van Gelder (geboren op 8 november 1914). In 1933 wordt hij gekeurd voor militaire dienst. Als beroep geeft hij aan dat hij werkzaam is als bediende in de lederhandel. Hij heeft de dagopleiding vierjarige Handelsschool gedaan. Hij wordt goedgekeurd en wordt ingelijfd bij het Regiment Motorartillerie per 16 oktober 1934. Op 29 maart 1935 gaat hij met Groot Verlof maar op 27 juni 1936 verbindt hij zich op vrijwillige basis bij het Vrijwillig Landstorm Korps Motordienst. Het is een contract voor een jaar dat zonder tegenbericht telkens met een jaar wordt verlengd. Op 15 mei 1940 wordt hij eervol ontslagen wegen opheffing van zijn betrekking! (bron: Militieregister)

Henri is later werkzaam als vertegenwoordiger en heeft in de oorlogsjaren twee keer te maken gehad met de politie. Zo doet hij op 8 september 1940 aangifte van diefstal van onderdelen van zijn fiets met een waarde van ƒ 7,50 die voor de woning aan de Amstellaan 17 I stond. Op 13 november 1943 is een aantekening gemaakt dat hij is aangehouden. Hij had het voor die tijd behoorlijke bedrag van ƒ 352,50 bij zich. Waarom hij werd aangehouden wordt niet vermeld. Het huisadres dat wordt vermeld is Transvaalkade 122 II (is hoek Hofmeyrstraat). Zij wonen op dit adres vanaf 25 mei 1943 en komen van de Johan Verhulststraat 69 huis.

Joodse Raadkaart Henri van Gelder

Joodse Raadkaart Henri van Gelder

Uit zijn kaart van de Joodse Raad blijkt dat hij een maand later, op 16 december 1943, aankomt in Kamp Westerbork. Zijn datum van 'overlijden', de moord, is gesteld op 21 januari 1945. Dit is kort voor de bevrijding van Auschwitz!  

Betje en Henri Magnus krijgen op 29 januari 1943 een dochter, Margaret Veronika Alexandra van Gelder. Zij wordt niet ouder dan 11 maanden, op 28 januari 1944 wordt zij samen met haar moeder in Auschwitz vermoord.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

214 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe