Het belang van de afmetingen van de brug voor behoud van de Weesperzijde en eerste Oosterparkstraat

Het verhaal over het verzet van de de kerngroep tegen de sloopplannen gaat verder.

Verteller: Dick Oosterbaan

In 1971 gaat de Nieuwe Amstel Brug ( brug 101) een tijd dicht voor reparaties, het blijkt dat de brug in slechte staat is. Er moet een nieuwe brug komen. In 1970 is de Sint Willibrordus kerk gesloopt aan de Ceintuurbaan, en op het vrijgekomen terrein wordt uiteindelijk niet de bank gebouwd waar eerst sprake van is.

Veerboot over de Amstel,die voer ten tijde van renovatie Nieuwe Amstelbrug

Veerboot over de Amstel,die voer ten tijde van renovatie Nieuwe Amstelbrug

 Nu ontstaan er ideeën om de nieuwe brug een stukje op te schuiven naar het zuiden en veel breder te maken zodat hij aansluit op het vrijgekomen Willibrordus terrein aan de westkant en de 1e Oosterparkstraat aan de oostkant van de Amstel, Daar moeten dan wel straten voor gesloopt worden aan de oostelijke kant en vervolgens kan er een grote verkeersader komen die van pas komt om een reusachtig hotel te bereiken. Het idee is om een brug te bouwen ongeveer even breed als de Torontobrug ( waar ook  huizen voor zijn gesloopt). Zodra deze plannen bekend worden komt de buurt in opstand. Wethouder Lammers doet  de toezegging dat de nieuw te bouwen brug op dezelfde plek zal komen en niet breder zal worden dan de oude brug 101. Eigenlijk wordt de brug hiermee een waarborg voor de woonbestemming van de aanliggende straten.

In februari 1972 besluit de gemeenteraad dat voor de hele Weesperzijde strook het “bestemmingsplan wonen” geldt en dat er geen sloopvergunningen worden verleend. Het hotelplan gaat nu definitief niet door en het Pensioenfonds verkoopt alle grond aan een Duitse bank. In juli 73 verkoopt deze bank de grond weer aan de gemeente Amsterdam. Weliswaar worden de hotelplannen losgelaten, maar de gemeentelijke diensten  verlenen wel een vergunning om een groot kantoorgebouw met parkeergarage te bouwen, De bouwvergunning wordt in 1975 verleend, dus ruim na de vaststelling van de woonbestemming van het gebied. Dit alles buiten medeweten van het college van B en W. Er doet een  verhaal de ronde dat een ambtenaar van Publieke Werken tegen toenmalig Wethouder Lammers heeft gezegd dat wethouders passanten zijn en dat de dienst blijvend is.

Er wordt dus gebouwd aan een kantoorkolos aan de Wibautstraat terwijl middels een kroonbesluit de bouwvergunning geschorst is . Het raadslid Els Agsteribbe houdt een felle rede in de gemeenteraad waarin deze bizarre gang van zaken  aan de kaak wordt gesteld en uiteindelijk wordt  een commissie van onderzoek ingesteld. In 1977 worden alle toestemmingen vernietigd en komt er een eind aan de  plannen voor een Manhattan aan de Wibautstraat.

Het aandeel van de verschillende bewonersgroepen in deze omwenteling is heel groot geweest: zij doen onderzoek bij het Kadaster, zij komen er achter dat speculanten als Caransa en v.d. Meijden miljoenen verdienen aan de verkoop van panden die ‘sloopklaar‘ zijn gemaakt, zij ontdekken dat het Philips Pensioenfonds belegt op basis van voorkennis van niet goedgekeurde plannen, Zij voorzien raadsleden van informatie om tegengas te geven en/of om de pers in te lichten.

Dat is niet altijd goed gegaan, zo heeft toenmalig raadslid  Huib Riethof in 1973 een interview gegeven aan de Volkskrant waarbij hij informatie uitlekte over kwesties die de actiegroep nog aan het onderzoeken was. Maar door aanhoudende druk op wethouders en gemeenteraadsleden zijn geheime en onwettige plannen om grote stukken van de buurt te slopen en te vervangen door kantoorkolossen, hotels en vierbaanswegen aan het licht gekomen en uiteindelijk gestuit. Hoewel een flink deel van de Wibautstraat inderdaad bestaat uit kantoren, zijn de aanliggende straten woonstraten gebleven en dat is een niet gering resultaat !

 

Lees ook:

Geen Hotelreus aan de Amstel

 

Bron: Brug 101 ( als en steen dood is, moet je hem vervangen) van William Rothuizen

Alle rechten voorbehouden

317 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Politieke Partij bladen  besteden aandacht aan de zaak

Politieke Partij bladen besteden aandacht aan de zaak

Actiekrant toont de plattegrond van voorgenomen plannen

Actiekrant toont de plattegrond van voorgenomen plannen

 De kerngroep trekt aandacht pers,foto Dick Oosterbaan in de krant,1972

De kerngroep trekt aandacht pers,foto Dick Oosterbaan in de krant,1972

Geen reacties

Voeg je reactie toe