Nieuwe directeuren of toch niet?

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Eerste van swindenstraat

Datering 13 jan 1936, verzoek Aron Isaac Swaap, zoon van David Swaap

Datering 13 jan 1936, verzoek Aron Isaac Swaap, zoon van David Swaap

Wat in het artikel in De Tijd van 25 maart 1936 niet wordt genoemd, zijn de nieuwe directeuren, of toch ook weer niet nieuw?

Want de persoon die een aanvraag doet om bioscoopfilms te mogen vertonen is niemand minder dan de zoon van David Swaap: Aron Isaac Swaap.  Aron is geboren op 5 november 1893. Op zijn archiefkaart (SAA) is het beroep van filmopname operateur doorgehaald. Twee andere beroepen zijn nog wel goed leesbaar, namelijk dat van kantoorbediende en de vermelding ‘diamanthandel’.

Zijn twee andere broers: Samuel en Wolf hadden een heel andere carrière en waren beiden violist. Samuel was van een buitencategorie en werd alom bejubeld in de pers. Van Wolf heb ik geen enkele vermelding of recensie kunnen traceren.

De aanvraag van Aron Swaap om een vergunning te krijgen voor de vertoning van bioscoopfilms dateert van 3 januari 1936, dus ruim voor de heropening van het theater, de bioscoop. In de schriftelijke verklaring gaat Aron en nog vanuit dat de eerste film vertoond zou kunnen worden zo op of rond 15 februari. Er zou plaats zijn voor 487 bezoekers. Verder: “De voorstellingen zullen gehouden worden op zondagen van 1.30 tot 3.30, van 7.30 tot 9.30 en van 9.30 tot 12.00 uur middernacht. Het publiek zal tegen betaling van fl. 0,30 t/m fl. 0,70 per persoon tot de voorstelling toegang hebben. Vertoond zullen worden zoowel geluidsfilms als stomme films.”

Bron: politiearchief SAA, inv.nr. 5225-4905, nr. 16 en 17.

Vanzelfsprekend zal Aron (de adressant) zich moeten houden aan alle regels betreffende de bepalingen bij of krachtens de Bioscoopwet. In dit bovengenoemd document wordt ook vermeld wat de vaste zitplaats wordt voor de politie. Het gaat om de ‘rechterachterhoekplaats’ van de laatste rij, stalles. Dat wordt uiteindelijk de linker achterhoek.

Opvallend genoeg had zijn vader een maand eerder, op 16 december 1935 ook een aanvraag ingediend. Daar wordt in het politiearchief verder niet op ingegaan.

Datering 16 dec. 1935, verzoek van David Swaap. David Swaap was al eerder directeur van het Swinden Theater en wel in de periode 1913 – 1920.

Datering 16 dec. 1935, verzoek van David Swaap. David Swaap was al eerder directeur van het Swinden Theater en wel in de periode 1913 – 1920.

De vergunning wordt verleend aan zijn overigens nog thuiswonende zoon Aron Isaac. Dat David Swaap ook een aanvraag heeft ingediend, lijkt verwarrend. Maar in het tijdschrift De Naamloze Vennootschap vond de vermelding dat David Swaap en zijn zoon Aron Isaac directeur zijn van de eerder genoemde NV tot exploitatie van het Swinden Theater. Vader en zoon Swaap wonen overigens nog steeds in de Tweede Jan van der Heijdenstraat 95 huis (vanuit Oost gezien, net over de Amstel).

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

22 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe