Weer veel namen thuisgebracht.

Verteller: Marella Karpe

Namen en nummers is een herdenkingsritueel dat sinds 2011 op het Kastanjeplein plaatsvindt op 4 mei.Gedurende de hele dag is het dan mogelijk om als bezoeker in het archief een naam te zoeken van een van de vele Joodse bewoners die tijdens de oorlog uit de Oosterparkbuurt zijn weggevoerd en vermoord. Voor de uitgekozen persoon wordt een naambordje gemaakt en op symbolische wijze wordt de naam weer thuisgebracht..Ieder jaar komen op deze dag weer nieuwe verhalen naar boven, waar mogelijk plaatsen wij die op deze website.

4-mei 2019, Kastanjeplein,  Foto Foekje Detmar

4-mei 2019, Kastanjeplein, Foto Foekje Detmar

Ondanks het onaantrekkelijke weer was er  zaterdag  4 mei een voortdurende stroom van bezoekers op het Kastanjeplein.Mensen die of doelbewust naar het plein gekomen waren of die er toevallig langs kwamen en getroffen werden door wat zich daar afspeelde. Hier kon je ook dit jaar weer een symbolische reis maken om een van de Joodse bewoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit deze buurt zijn weggehaald en vermoord weer "thuis te brengen". Dit jaar werden  524 nieuwe  naambordjes gemaakt door ongeveer 350  bezoekers. Een gedeelte van de naambordjes was al voor 4 mei gemaakt door scholieren. Tijdens een educatief programma op een aantal basisscholen en middelbare scholen is uitleg gegeven over het project en konden de kinderen ook zelf naambordjes maken.

Er zijn nu in totaal ongeveer 2500 naambordjes gemaakt voor de 2800 namen die voorkomen in het namenarchief van de buurt ( ontleend aan Joods monument) , zodat het evenement waarschijnlijk in 2020 wordt afgerond.

Het Geheugen van Oost was wederom aanwezig met een bundel verhalen van de website  die gaan over het Joods verleden van de Oosterparkbuurt. Na het voltooien van de reis en het symbolisch terugbrengen van de bewoner naar de plek waar hij of zij gewoond heeft, kunnen de bezoekers op verhaal komen bij de theetafel. Velen zijn daar echt aan toe na de emotionele herdenking,  sommige mensen willen alleen maar in rust bijkomen, andere willen nog een verhaal lezen of voorgelezen krijgen. Dit jaar waren gedurende een paar uur de zusters Stodel aanwezig die in hun kindertijd aan de Kastanjeweg hebben gewoond en dus uit eigen ervaring hun verhaal konden delen met de bezoekers. Zij hebben er in toegestemd  hun verhaal  op onze website te laten opnemen.

's Avonds zijn ongeveer  500 bezoekers gekomen voor de 2 minuten stilte. Dit werd voorafgegaan door koorzang: uit de omringende straten kwamen 47  zangers - allen vrijwilliger - naar het plein  terwijl hun stemgeluid hen voorging. Een indrukwekkende afsluiting van deze bijzondere herdenking.

 

 

Lees ook:  Aanloop tot de oorlog

Alle rechten voorbehouden

242 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

De archiefkasten, foto Foekje Detmar

De archiefkasten, foto Foekje Detmar

4-mei 2019, gedeelte van de theetafel. Foto Foekje Detmar

4-mei 2019, gedeelte van de theetafel. Foto Foekje Detmar

4-mei-2019, foto Foekje Detmar

4-mei-2019, foto Foekje Detmar

Fre Schutte

Dit wilde ik even kwijt

Lees net in PAROOL, ( zaterdag,  2 Mei 2020) 2800 Bordjes bij elkaar
Op het Kastanjeplein, Namen
Hier nooit van gehoord,  prachtig .
Gewoond van me geboorte 1939 op de Tugelaweg  no.81. 3hg.
Me vader daar weg gehaald,  en ook een broer van me vader ,
Met vrouw en kinderen..die woonde , Tugelaweg 78 hs.
In 1944 mijn moeder verhuist naar  de Vrolikstraat, 58 1 hg‘
Mooi om te lezen,  over me oude buurt, school tijd enz...
Dit wilde ik even kwijt....F.Schutte - Cohen,