De rol van Het Maandblad (deel 3)

“Het Maandblad, uitgegeven door Rechouwous (Vereeniging ter behartiging der Joodsche belangen voor de Indische Buurtbewoners) – dus Uw Maandblad -, wordt geheel gratis verspreid onder de Joodsche bevolking der Indische Buurt.”

Molukkenstraat. Prentbriefkaart (Uitgeverij J. Sleding) uit ong. 1920. Bron: Beeldbank, SAA.

Molukkenstraat. Prentbriefkaart (Uitgeverij J. Sleding) uit ong. 1920. Bron: Beeldbank, SAA.

Niet iedereen van joodse afkomst is bekend bij de redactie. Dat blijkt uit de oproep aan die joodse buurtbewoners die het Maandblad nog niet ontvangen. Zij worden opgeroepen hun naam en adres op te geven bij de secretaris van de vereniging.

Woning van Hartog de Vries (beheerder Joodse begraafplaats Zeeburg)

Woning van Hartog de Vries (beheerder Joodse begraafplaats Zeeburg)

Het redactieadres is overigens: Zeeburgerdijk 226. Dit is het adres van Hartog de Vries, beheerder van de Joodse Begraafplaats Zeeburg. Ook het adres van Samuël Vorst (Javastraat 134 III) wordt genoemd.

Het ledenaantal groeit in 1930 nog tot 250 (NIW van 7 oktober 1930), maar zal in de jaren daarna snel dalen tot bijvoorbeeld 91 in 1933. Een jaar later zijn er nog maar 57 leden. Daarna neemt het ledental iets toe, om in februari 1940 uit te komen op 72.

Hoe groot is de joodse bevolking eigenlijk in de Indische Buurt. Dat valt niet met zekerheid te zeggen. Volgens de redactie waren er in 1926 ruim 400 joodse gezinnen. Op een bijeenkomst van de damesafdeling Ezras Nosjiem (27 april 1927) spreekt de heer Ephraïm Groenstad (godsdienstleraar). Hij vertelt dat toen hij in de Indische Buurt woonde er slechts 15 joodse gezinnen gevestigd waren. Nu, twintig jaar later in 1927, wonen er wel 500 joodse gezinnen (NIW van 6 mei 1927). In 1929 is er sprake van een buurt die ‘door een 8000 Joden bevolkt is’ (NIW van 1 februari 1929). Over het aantal joodse mensen in Indische Buurt aan het begin van de Tweede Wereldoorlog valt niets met zekerheid te zeggen. Mogelijk gaat het om een aantal van rond de 250 gezinnen, maar zeker is dit niet. Daar is meer onderzoek voor nodig. 

De kop van Het Maandblad

De titelpagina van het Maandblad is voorzien van een getekende kop en verdient wel enige aandacht. De vormgever of tekenaar is David Querido. Van beroep is hij huisschilder, maar daarnaast ook een begenadigd tekenaar. David woont tot kort voor het verschijnen van het Maandblad (feb. 1926) in de Molukkenstraat 89. Dit is ook het huis, de woning, die tussen 1924 en1925 wordt gebruikt als huissynagoge.

David is getrouwd met Celine Orchudesch, de dochter van de vicevoorzitter en medeoprichter van de vereniging: Aron Orchudesch. David en Celine verhuizen in september 1926 naar nummer 99 in de Molukkenstraat.

Terug naar de inhoudsopgave.

Alle rechten voorbehouden

228 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe