De betekenis van de kop van Het Maandblad (deel 4)

Verteller: Rechouwous feb 1926. Rechouwous
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kop van Het Maandblad.

Kop van Het Maandblad.

 

 

De tekenaar van de kop heeft volgens de redactie zeer goed verwezen naar het verhaal van de aartsvader Izak (of: Isaak, Isaäc) die zich in het dal Gerar wilde vestigen. Tot driemaal toe vindt hij een rijke bron van levend, opborrelend water. De herders van Gerar die het bezit van de eerste twee bronnen nog betwist hebben, zien nu in dat er sprake is van een Hogere Macht. Izak noemt de bron “Rechouwous”. Rechouwous staat voor: “Ruimte”. “Onze vereniging moet de bron worden, waaruit het levende water te voorschijn komt, het levende water van de Joodsche Leer.”

Weergegeven is ook de naam van de vereniging, in de stralen van de opkomende zon. De stralen die zorgen voor licht en warmte aan allen. Maar de stralen staan ook voor het licht van: “de Joodsche leer” en voor de kennis en betekenis van het Jodendom. De bron, Rechouwous, in de tekening is de bron waaruit de kenner van het Jodendom: “het water, de leer put die hij overrijkt aan allen, die daarnaar smachten en daarom op de bron Rechouwous afkomen.”

Een familie-vereniging

Rechouwous is met recht een vereniging waar sprake is van onderlinge familieverbanden. Hiervoor noemde ik al David Querido en zijn familieband, via zijn vrouw Celine, met één van de oprichters: Aron Orchudesch.

Aankondiging van een verloving tussen Bernard Orchudesch en Reina de Vries. Bron: Het Maandblad juli/augustus 1926.

Aankondiging van een verloving tussen Bernard Orchudesch en Reina de Vries. Bron: Het Maandblad juli/augustus 1926.

David en Celine wonen in eerste instantie in bij haar zuster Maria. Maria is getrouwd met Herman Vecht. Het gezin Vecht verhuist in 1927 naar ‘buiten de Indische Buurt’. Misschien is dat de reden dat hij verder geen bestuurlijke functie heeft gehad. Wel heeft hij een enkele keer geadverteerd in het Maandblad.

Advertentie Opticien Vecht in de Sumatrastraat (feb. 1926).

Advertentie Opticien Vecht in de Sumatrastraat (feb. 1926).

Een broer van Maria en Celine, Bernard, verlooft zich op 4 september 1926 met Reina de Vries. Reina is de dochter van Hartog de Vries. Van een huwelijk is het overigens niet gekomen, beiden blijven ongehuwd.

David en Celine verhuizen naar de Molukkenstraat 89 als hun zoontje Aron wordt geboren (op 7 april 1926). In dezelfde maand (bron: Maandblad Rechouwous van april 1926) wordt David genoemd als voorzitter van de propagandacommissie.

Andere families die sterk met Rechouwous én met het maandblad vervlochten zijn, zijn de families Italiaander (zowel de mannen als de vrouwen), de familie Turfrijer, de familie Vuisje (ook wel: Vuijsje) en de familie Vorst.

Terug naar de inhoudsopgave.

Alle rechten voorbehouden

47 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe