Het verhaal van Mozes Gobitz, kroniek van een leven, deel 3

De huiselijke situatie van Mozes Gobitz (1920)

Auteur: Frits Slicht Frits Slicht

Mozes Gobitz. Bron: familiearchief.

Mozes Gobitz. Bron: familiearchief.

 

Er wordt dan gekeken naar de huiselijke situatie. Uit het Rapport (van de Commissie Steunverleening “uitgetrokken” Sigarenmakers) dat is opgemaakt, blijkt verder dat er geen huur hoeft te worden betaald. Daarna volgt een handgeschreven verklaring (Indruk en Bijzonderheden) die vol staat van afkortingen, al dan niet bestaande: De man werkte tot 17 Dec. Broekman & De Hondt en dacht toen weer in aanmerking te komen voor regl. uitkeering, doch kan pas na 1 januari 1922 daarvoor recht doen gelden. Een wachtweek tot 24 Dec. Deze week werkt de man ook weer een dag en zal vermoedelijk ƒ 5,50 verdienen. M.i. loonbewijs a/de organisatie voorteleggen. De vrouw wordt thans verpleegd in de Camperstr. En komt vermoedelijk as. Maandag thuis. Man heeft de zolder gekregen, zonder huur te betalen en voert volgens opgave eigen huishouding. De ouders van de man bewonen de 1ste etage.”    

Het eerste kind en de steunverlening 

Camperstraat 17. De Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen, Camperstraat 17, in vrijwel voltooide staat. Gezien vanuit de Tilanusstraat naar de achterzijde van de huizen aan het 's-Gravesandeplein (links). Datering 1900, bron: Beeldbank SAA.

Camperstraat 17. De Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen, Camperstraat 17, in vrijwel voltooide staat. Gezien vanuit de Tilanusstraat naar de achterzijde van de huizen aan het 's-Gravesandeplein (links). Datering 1900, bron: Beeldbank SAA.

Hoewel nogal kort, leert dit stukje tekst ons dat het gezin inderdaad op zolder woont, dat zijn vrouw Dina is bevallen en wordt verzorgd in de Camperstraat. Hier zat, op nummer 17, de vroedvrouwenschool waar op 23 december 1921 Dina is bevallen van dochter Judith. Op de achterzijde van genoemd rapport staan nog enkele aantekeningen. Het zijn zeer korte krabbels, maar in ieder geval blijkt uit deze aantekeningen dat het gezin ƒ 14,-- per week (crisis)steun krijgt en dat dit voorlopig wordt voortgezet. In augustus 1922 is Mozes weer aan het werk gegaan!

Dit blijkt ook uit een nieuw rapport van het Burgerlijk Armbestuur van 2 mei 1923. Onder het kopje: ‘Wat is U bekend van het tegenwoordig gedrag van dit gezin, wat van de vroegere levenswijze?’, schrijft een ambtenaar het volgende:

“Aanvrager is sigarenmaker van beroep, was bij diverse werkgevers werkzaam. ‘t  laatst b/d fa. Broekman, de Hondt tot 17 Dec. 21 tegen een loon van ƒ 32 pw. Daarna kwam hij werkzaam als broodbezorger b/d fa. v. Straten v. Woustr tegen een loon van ƒ 22,-- pw, in Jan. ’23 werd hij aldaar ontslagen en nam toen een broodwijk waar voor zijn zwager Wagenaar, destijds eveneens werkzaam bij de fa v. Straten, doch drijft thans een zaak Amstelkade 45. Hij verdiende hier eveneens ƒ 22,50 pw. Door geringe omzet kon zijn zwager hem niet langer in dienst houden en kwam aanvrager voor ± 4 weken zonder. De man is zonder verdiensten. Het gezin eet meermalen bij ouders v/d man, doch financieel steunen zij hem niet. M.i. is de vader niet in staat eenige steun te verleenen. Volgens bijgaand bewijs heeft de man geen recht op steun van organisatie op crisissteun, geen lid meer.”

Het genoemde bewijs bestaat uit een kort briefje, gedateerd op 30 april 1923, en is hoogstwaarschijnlijk geschreven door de vakbond. Hoogstwaarschijnlijk omdat er geen officieel briefpapier is gebruikt!

Vroedvrouwenschool.  Advertentie Camperstraat 17 Vroedvrouwenschool. Bron: De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 09-07-1920

Vroedvrouwenschool. Advertentie Camperstraat 17 Vroedvrouwenschool. Bron: De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 09-07-1920

 Terug naar de inhoudsopgave.

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden

328 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe