Oud-Roosenburgh (de renbaan)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht

Gebaseerd op een artyikel uit: Het nieuws van den Dag : kleine courant van 28-06-1898, Dageditie. Bron: Historische Kranten, KB.

Fragment van een kaart uit 1902 (met renbaan!). Kaart van Amsterdam Watergraafsmeer en gedeelten van aangrenzende gemeenten<br />op een schaal 1:10.000. Kaart is afkomstig uit de collectie ‘Atlas Kok’, datering 1902<br />Bron: Stadsarchief Amsterdam.

Fragment van een kaart uit 1902 (met renbaan!). Kaart van Amsterdam Watergraafsmeer en gedeelten van aangrenzende gemeenten
op een schaal 1:10.000. Kaart is afkomstig uit de collectie ‘Atlas Kok’, datering 1902
Bron: Stadsarchief Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden

In 1898 wordt een renbaan op de buitenplaats Oud-Roosenburgh gerealiseerd.
Aan het eind van de oude statige olmenlaan ligt de renbaan. De verslaggever van Het Nieuws van den Dag schrijft: “Wanneer men het witte hek aan het einde van die lommerrijke laan doorgaat, ziet men op het groote weiland de baan voor zich liggen. Ze is flink breed, aangelegd in den vorm van een ellips en afgezet met wit geschilderde paaltjes. Het gras ziet er frisch uit, en het terrein is goed gedraineerd, zoodat de grond flink vast is en volstrekt niet drassig: Op enkele plaatsen, daar de baan door een gedeelte van het bosch van Roosenburgh loopt en waar de grond eenigszins bochtig was, zijn voor de afwatering greppels gegraven en kokers gelegd, die het water afvoeren. Het middenterrein wordt doorsneden door twee slooten, die op verschillende plaatsen zijn overbrugd. De lengte van de baan is ongeveer 900 meter ; de eene lange zijde loopt langs de Nieuwe Oosterbegraafplaats, aan de andere lange zijde is de tribune opgericht, een tribune, zoo hecht en stevig als een fort, niet rustend op palen, maar op een breed aardwerk van zand en graszoden. Van deze tribune heeft men een prachtig uitzicht op de baan, die, zoals reeds gezegd is, gedeeltelijk door het bosch is aangelegd. De laatste bocht is als 't ware een breede laan, door fraai, hoog geboomte overschaduwd, en het zal voor de toeschouwers op de tribune een verrassend gezicht zijn bij een wedren de ruiters bij het ingaan van de bocht achter het geboomte te zien verdwijnen, om ze na eenige oogenblikken in vollen ren uit het bosch te zien aankomen.”

Voorlopig wordt het terrein alleen nog gebruikt als exercitieterrein voor militairen. Cavalaristen en infanteristen houden hier hun oefeningen. Wel hebben een aantal ‘heerrijders’ de renbaan bekeken, zij waren vol lof.

Alle rechten voorbehouden

428 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Aankondiging voor harddraverijen te Oud-Roosenburgh. Advertentie Harddraverij uit: Het nieuws van den dag: kleine courant van 25-07-1899. Bron: Historische Kranten, KB.

Aankondiging voor harddraverijen te Oud-Roosenburgh. Advertentie Harddraverij uit: Het nieuws van den dag: kleine courant van 25-07-1899. Bron: Historische Kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe