Watergraafsmeerse Verordening uit 1675

Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Watergraafsmeer

“Dat onze gemeente, van oudsher, steeds door water omringd, en …. bedreigd werd, mogen we vrijwel als algemeen bekend veronderstellen.”

Fragment uit de verordening. Verordening uit 1675 (transcriptie uit De Kleine Meerbode van 14 aug. 1915).

Fragment uit de verordening. Verordening uit 1675 (transcriptie uit De Kleine Meerbode van 14 aug. 1915).

Alle rechten voorbehouden

Watergraafsmeer heeft al heel lang te maken met water. Ontstaan uit water, bedreigd door water en overspoeld door water. Niet zo verwonderlijk dat er in de loop van de eeuwen meerdere verordeningen zijn opgesteld ter bescherming van de Watergraafsmeer.

Eén van de oudste verordeningen is die van 9 november 1675. Ik vond deze verordening geheel toevallig in de een krant uit 1915. het gaat hier om: De Kleine Meerbode van zaterdag 14 augustus 1915. In de inleiding schrijft de journalist:
“Dat onze gemeente, van oudsher, steeds door water omringd, en …. bedreigd werd, mogen we vrijwel als algemeen bekend veronderstellen.”
Zo ook in 1675, nu door een doorbraak van de Diemerdijk. Deze dijk die liep langs de Zuiderzee, van Amsterdam tot Muiderberg, werd volgens het artikel: ‘ernstig doorbroken ten gevolge van een ongekend hevigen watervloed’. De Watergraafsmeer werd deze keer gespaard, maar ‘de oude landen’ werden danig geteisterd door het water.

Vandaar de oproep om bijeen te komen aan de ‘Houtewaelder Brugh’ (nabij Zeeburg) om de dijk te versterken en te verdedigen. De oproep kwam van de ‘Heeren Dijck-Graef en Heemraden’.
Zo werd o.a. besloten dat overtredingen in de toekomst zwaar zullen worden gestraft. Overtredingen als het doorgraven van dammen zullen worden bestraft met: ‘de boete van ses ghuldens’. Lijfstraffen zijn er voor het weghalen van planken of palen uit de dijken. Maar ook aan opbouwend werk wordt gedacht. Zodra er sprake is van gevaar dienen de omwonenden, niemand uitgezonderd, zich te melden met hun gereedschappen. Maar ook hier wordt weer gedreigd met straffen.
Of het allemaal heeft geholpen? Misschien tijdelijk, maar zeker is dat er in later jaren opnieuw verordeningen verschijnen, opnieuw ook weer met de dreiging van straffen.
Zie hiervoor de verhalen over: ‘Een oude Keure’.

Alle rechten voorbehouden

258 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

De Kleine Meerbode. Afgebeeld is de kop van de Kleine Meerbode, in dit geval die van 14 augustus 1915. Bron: Gemeentearchief Amsterdam. <br />Bovenstaand verhaal is gebaseerd op een artikel uit de Kleine Meerbode.

De Kleine Meerbode. Afgebeeld is de kop van de Kleine Meerbode, in dit geval die van 14 augustus 1915. Bron: Gemeentearchief Amsterdam.
Bovenstaand verhaal is gebaseerd op een artikel uit de Kleine Meerbode.

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe