EEN OOST-MINNAAR WORDT OOST UITGEJAAGD (3)

We moeten echter ervoor oppassen om in de komende tijd niet alle halve woningen van de kaart te vegen.

Verteller: Pieter Bol
Auteur: Pieter Bol
Oosterparkbuurt, Dapperbuurt

In 1976 moet Pieter Bol wegens sloop verhuizen van de 3e Oosterparkstraat naar de Wagenaarstraat. Daar moet hij wegens sloop weg in 1983, terug naar de 3e Oosterparkstraat. Daar komt grootscheepse renovatie in 1986, bekokstoofd via een gemanipuleerde enquête. Protest helpt niet; hij vlucht naar Zuid, waar hij al 27 jaar in hetzelfde huis woont.

Kastanjeplein .<br />Foto: Beeldbank Amsterdam

Kastanjeplein .
Foto: Beeldbank Amsterdam

Alle rechten voorbehouden

REAKTIE OP DE BRIEF VAN DE PROJEKTGROEP OOSTERPARKBUURT d.d. 5.7.1985 BETREFFENDE DE BESTEMMING VAN 11 PANDEN IN DE OMGEVING VAN HET KASTANJEPLEIN (Opsteller: J. Hock).

Bij een beslissing die zo ingrijpend is voor alle betrokkenen moet de mening van iedereen vastgelegd worden. De enquête had een 'respons’ van 70%, maar mijns inziens heeft de gemeente de plicht om ieders mening te peilen, en wel door middel van een vraaggesprek. Niet iedereen is in staat om een formulier in te vullen (bijvoorbeeld door taalbarrières). Daarnaast zijn er andere motieven waarom sommigen hun formulier niet ingevuld hebben, zoals moedeloosheid (“het haalt toch niets uit”, “het staat toch al vast”) of weigering om aan de procedure mee te werken, omdat men vindt dat deze situatie opgedrongen wordt.

Het valt op dat van de 21 huishoudens (hoeveel personen?) in hele woningen er 10 (48%), dus vrijwel de helft! niet meegedaan hebben aan de enquête; van de halve woningen is dit slechts 8 van de 40 (20%). De mensen op de halve woningen zijn dus kennelijk veel gemotiveerder om een woontoestand te bereiken, die voor de meesten in de hele woningen al bereikt is. Slechts 3 van de 21 huishoudingen in hele woningen (14%) willen hoog nivo verbetering tegen 29 van de 40 huishoudingen (73%)! in de halve woningen. Wat me zeer interesseert is: hoeveel van 29 huishoudens willen terugkeren? (zijn dus oprecht geïnteresseerd in de toekomst van het kompleks?).

Een motief van de gemeente om hoog nivoverbetering voor te staan is een negatieve houding ten aanzien van het bestaan van halve woningen. Als men tot in lengte van jaren daarin moet wonen is dat inderdaad verre van ideaal. We moeten echter ervoor oppassen om in de komende tijd niet alle halve woningen van de kaart te vegen. Ze zijn namelijk goedkoop en voor met name jongeren die pas zelfstandig gaan wonen een ideale ‘opstap’ naar een toekomstige grotere woning. Op kamers wonen lukt bijna niet meer (geen kamers meer) en de studentenflats, waar werkende jongeren tegenwoordig ook kunnen wonen, zijn kleiner (12 m2) en duurder dan halve woningen.

Alle rechten voorbehouden

437 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe