Met dank aan…. Fijnste roomboter?

Verteller: Open Joodse Huizen (2012). F. Richard
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht

Opvallend is dat het laatste het beeld opwekt van een sponsoractie. Of is er sprake van verkapte reclame?

Eerst steen synagoge! Eerste steenlegging voor de Nederlands-Israëlitische synagoge door opperrabijn A.S. Onderwijzer. Het gebouw, Linnaeusstraat 119 hoek Polderweg, is ontworpen door architect J.S. Baars.

Eerst steen synagoge! Eerste steenlegging voor de Nederlands-Israëlitische synagoge door opperrabijn A.S. Onderwijzer. Het gebouw, Linnaeusstraat 119 hoek Polderweg, is ontworpen door architect J.S. Baars.

Alle rechten voorbehouden

Tijdens de inwijding wordt er een lange toespraak gehouden door de opperrabbijn de heer A.S. Onderwijzer. Het is vooral een religieus getinte toespraak die wijst op de rol en het belang van de synagoge. Vanzelfsprekend spreekt hij ook diverse gebeden uit, o.a. nadat ‘de eerwaarde heer Maroko de deuren der Heilige Arke heeft geopend’. Izrael Maroko is de oppervoorzanger van de synagoge. Gedurende de plechtige inwijding is er verder een afwisseling van koorzang, toespraken, gebeden en zang door de genoemde oppervoorzanger.

Een feestnummer.

Een en ander staat uitgebreid beschreven in het (je zou het haast een jubelnummer kunnen noemen) van het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 14 september 1928. Daarnaast is er ook ruimte voor een blik in de synagoge (hoe ziet een en ander er uit) en een dankwoord aan de velen die hebben meegewerkt aan de bouw.
Opvallend is dat het laatste het beeld opwekt van een sponsoractie (mijn woorden). Of is er sprake van verkapte reclame? Dit laatste wordt nog versterkt door het opnemen van een aantal advertenties in de tekst.
Om een aantal voorbeelden uit de tekst te noemen (zie ook de afbeeldingen bij het verhaal):
‘de witte Porouches met bijbehoorende dekkleeden was naar het ontwerp van den architect den heer Jacq. S. Baars door den heer M. Saeltiel Dzn. (firma Mozes en Kinderen) den Haag, vervaardigd’. (aanv. F.S. – Porouches is de doek die voor de Heilige Ark hangt)
‘De heer v. Velthoven, electro-technicus, volbracht tevens op dank verschuldigde wijze zijn taak als electro-technisch installateur en mocht volledig aanspraak maken op een algeheele goedkeuring van zijn werk...’
‘De heer L. van Meer verzorgde het schilderwerk en deed ook thans weer zijn uitstekende naam eer aan.’
Dat er tussen de advertenties ook één van de Firma De Lange (zuivelhandel) zit, zou een vergissing kunnen zijn. In het artikel wordt er in ieder geval niet naar roomboter verwezen.

 

Terug naar alle Polderwegverhalen

Alle rechten voorbehouden

563 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Document van de eerste steenlegging! Oorkonde betreffende de eerste steenlegging van de voormalige synagoge aan de Linnaeusstraat op 25 oktober 1927<br />Bron: Joods Historisch museum

Document van de eerste steenlegging! Oorkonde betreffende de eerste steenlegging van de voormalige synagoge aan de Linnaeusstraat op 25 oktober 1927
Bron: Joods Historisch museum

Alle rechten voorbehouden
Het inwijdingsartikel. Uit het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 14-09-1928. Bron: historische kranten, KB.

Het inwijdingsartikel. Uit het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 14-09-1928. Bron: historische kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden
Roomboter? Advertentie uit het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 14-09-1928. Bron: historische kranten, KB.

Roomboter? Advertentie uit het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 14-09-1928. Bron: historische kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden
Voor geluid naar: Van Velthoven! Advertentie uit het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 14-09-1928. Bron: historische kranten, KB.

Voor geluid naar: Van Velthoven! Advertentie uit het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 14-09-1928. Bron: historische kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden
Schilder en decorateur L. van der Meer. Advertentie uit het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 14-09-1928. Bron: historische kranten, KB.

Schilder en decorateur L. van der Meer. Advertentie uit het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 14-09-1928. Bron: historische kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe