Van Gas, naar School!

Verteller: Open Joodse Huizen (2012). F. Richard
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Polderweg, Polderweggebied / Oostpoort

Niet iedereen was voor sloop, van vele gebouwen was best nog iets 'nuttigs' te maken.

Derde HBS groepsfoto 1923 Groepsfoto van leerlingen van de Achtste HBS met 3-jarige cursus, voor het schoolgebouw aan de Polderweg 10, ter gelegenheid van de tweede verjaardag van de school.<br />Links op de achtergrond de watertoren van de voormalige Oostergasfabriek.<br />Collectie A.J. van Pesch. Bron: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

Derde HBS groepsfoto 1923 Groepsfoto van leerlingen van de Achtste HBS met 3-jarige cursus, voor het schoolgebouw aan de Polderweg 10, ter gelegenheid van de tweede verjaardag van de school.
Links op de achtergrond de watertoren van de voormalige Oostergasfabriek.
Collectie A.J. van Pesch. Bron: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden

Na het stilleggen van de Oostergasfabriek kregen vele gebouwen een nieuwe functie. Gelukkig konden, zonder al te veel aanpassingen, herbestemmingen worden gevonden. Het woonhuis van de assistent-ingenieur werd bijvoorbeeld ingericht als politiebureau: Bureau Linnaeusstraat.
Het Algemeen Handelsblad van 2 december 1924 schrijft: “Na de sluiting van de Oostergasfabriek is, zooals wij al eens vroeger hebben geschreven, er een ogenblik aan gedacht, het terrein geheel te raseeren (=egaliseren), om het daarna te bestemmen voor bouwexploitatie. Van dat voornemen is echter, uit zuinigheidsoverwegingen afgezien, daar het al spoedig bleek, dat heel wat gebouwen der gasfabriek uitstekend voor andere doeleinden geschikt waren, zij het dat na enige verbouwing.”

De Derde HBS

De Derde HBS, oorspronkelijk was het echter de Achtste HBS, werd al in 1921 gesticht. Vanwege de vermindering van het aantal driejarige opleidingen HBS, werd de Achtste HBS omgenummerd tot Derde HBS. De totale kosten voor de verbouwing van de diverse fabriekspanden zouden beperkt blijven tot een kwart miljoen gulden. Nieuwbouw en sloop zouden aanmerkelijk meer hebben gekost. Begonnen in april 1922, was men in maart 1923 klaar met dit project.
In april 1923 schrijft het Algemeen Handelsblad: “Die H.B.S. is niet meer een plan, zij is een feit. Het machinegebouw, de bankwerkerij en het magazijn, die gebouwtjes, welke naast elkaar stonden, zijn in een jaar tijds omgebouwd in een school, welke er mag zijn en die niet veel heeft gekost, heel wat minder althans, dan voor een nieuwe H. B. S. had moeten worden betaald. Circa een kwart miljoen is in de H.B.S. gestoken. Een geheel nieuwe had zeker een miljoen gekost. De besparing is duidelijk en zij moet nog verhoogd met het geld, dat de slooping zou hebben gekost.”
Directeur van de school werd dr. A.J. van Pesch (1879-1972), van 1921 tot zijn pensionering in 1946. Hij zou in de voormalige opzichterwoning naast de school hebben gewoond (volgens Ons Amsterdam).

 

Ga voor deel 4 naar De Oostergasfabriek en het laboratorium van Laqueur

TERUG NAAR ALLE POLDERVERHALEN

Alle rechten voorbehouden

751 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Derde HBS. Het in gebruik nemen van het schoolsportterrein van de Derde HBS met 3-jarige cursus, Polderweg 10, gezien vanaf een gashouder van de Oostergasfabriek. In het verschiet volkstuintjes. <br />Uit de collectie van A.J. van Pesch, datering 1937 ca. Bron: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

Derde HBS. Het in gebruik nemen van het schoolsportterrein van de Derde HBS met 3-jarige cursus, Polderweg 10, gezien vanaf een gashouder van de Oostergasfabriek. In het verschiet volkstuintjes.
Uit de collectie van A.J. van Pesch, datering 1937 ca. Bron: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden
Derde HBS. Aritkel (deels) uit het Algemeen Handelsblad van 5 april 1923 over de inrichting dan een aantal schoollokalen.<br />Bron: Historische kranten, KB.

Derde HBS. Aritkel (deels) uit het Algemeen Handelsblad van 5 april 1923 over de inrichting dan een aantal schoollokalen.
Bron: Historische kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe