Het Sportfondsenbad Oost, een rondgang deel 2

Verteller: Open Joodse Huizen (2012). F. Richard
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht

In 1928, dus ruim na het besluit om de Oostergasfabriek te sluiten, werd overgegaan tot de ombouw van de koolgasstokerij (het oude Retortengebouw) tot het Sportfondsenbad Oost. (Verhaal mede gebaseerd op een artikel uit het Algemeen Handelsblad van 22 juni 1929)

Bouwput van het Sportfondsenbad. Dit artikel is afkomstig uit Het Algemeen Handelsblad van 30 oktober 1928. Bron: Historische Kranten, KB.

Bouwput van het Sportfondsenbad. Dit artikel is afkomstig uit Het Algemeen Handelsblad van 30 oktober 1928. Bron: Historische Kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden

Van torens en tribunes

In het Sportfondsenbad zijn drie springtorens. In verband met de te houden waterpolowedstrijden kan de middelste van de drie torens (de laagste) omhoog worden gehaald, zodat een doelnet kan worden opgesteld. De drie torens bevinden zich aan de korte kant van het bassin voor de geoefende zwemmer. Rondom het zwembad, achter de perrons en de tribune zijn kleedgelegenheden voor 344 personen.

De tribunes die rondom het zwembad zijn aangelegd, bieden plaats aan 300 personen. Het is de bedoeling om via demonstraties en wedstrijden (zwemwedstrijden en waterpolo) propaganda te bedrijven ten gunste van de edele zwemsport. Het zwembad heeft dus meer doelen dan louter en alleen het aanleren van de zwemvaardigheid. Juist voor deze toeschouwers is een ‘loudspeaker’ aangebracht. Via de luispreker worden mededelingen gedaan en uitslagen omgeroepen. Uniek is ook de aanwezigheid van een ‘versterkte gramophoon en radioinstallatie’ zodat tijdens de wedstrijden en de demonstraties muziek gemaakt kan worden.

Diversen

Er is voor meer gezelligheid gezorgd. In de ‘Hal’ van het zwembad is een lunchroom aangelegd en parterre zelfs een restaurant. Indien de bezoeker er prijs op stelt, kan hij of zij zijn kopje thee in de ‘zwemzaal’ geserveerd krijgen.
Eigenlijk is er van alles aan gedaan om het clubleven van de bestaande zwemverenigingen te bevorderen.

Aan de noordzijde van het gebouw bevindt zich een aparte ingang voor de schooljeugd. Voor hen zijn twee grote kleedkamers, voor elk 30 kinderen, gemaakt. Voor hen was ook een aparte douche-inrichting. De douches voor de schooljeugd worden door de begeleidende onderwijzer bediend. Via deze douches komen de leerlingen direct bij het instructiebassin.

Tot slot nog een opmerkelijke zin uit het artikel: “Wanneer de exploitatie van deze inrichting een bevredigend verloop heeft, zal in het achterste deel van het gebouw een extra bassin voor dames worden gemaakt.”

Alle rechten voorbehouden

2172 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Het Sportfondsenbad in 1951. Exterieur van het Sportfondsenbad met hoofdingang, Fronemanstraat 1, en links de Beijersweg. Datering: 1951. Bron: beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

Het Sportfondsenbad in 1951. Exterieur van het Sportfondsenbad met hoofdingang, Fronemanstraat 1, en links de Beijersweg. Datering: 1951. Bron: beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe