Het ruimen van de Oosterbegraafplaats

Verteller: Ontvangstgebouw van de Oude Ooster. Obbe Park
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Oosterpark, Oosterparkbuurt, Mauritskade

De uitbreiding van het KIT en de gevolgen voor de begraafplaats in het Oosterpark.

Oosterbegraafplaats. Deze tekening laat de Oosterbegraafplaats zien vanuit het Tropeninstituut.<br />De tekenaar is Frits Lensvelt, deze tekening is uit ongeveer 1952. Bron: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

Oosterbegraafplaats. Deze tekening laat de Oosterbegraafplaats zien vanuit het Tropeninstituut.
De tekenaar is Frits Lensvelt, deze tekening is uit ongeveer 1952. Bron: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden

De komst van het KIT

De ruiming van de graven op de Oosterbegraafplaats hangt nauw samen met de komst van het Koloniaal Instituut voor de Tropen (KIT). Aan het eind van de 19e eeuw wil men een nieuw en groot gebouw voor de groeiende collectie. Het gebouw in Haarlem was inmiddels te klein voor collectie en medewerkers. Het duurde nog tot in de 20e eeuw voor er echt iets gebeurde (met de oprichting van de “Vereeniging Koloniaal Instituut”). Gekozen werd voor het Muiderbos inclusief de Oosterbegraafplaats. De andere alternatieven werden te klein bevonden. Er waren veel bezwaren tegen dit plan, het zou ten koste gaan van prachtig natuurschoon en het werd als onethische gezien al die graven te moeten ruimen. Er waren meer bezwaren maar uiteindelijk werd besloten dat het KIT er kwam.

Ruiming der graven.

Dit besluit werd genomen in 1921. Het zou nog tot 1926 duren voor het KIT officieel werd geopend. Bij het raadsbesluit van 25 oktober 1911 werd een groot terrein in voortdurende erfpacht overgedragen aan het KIT. Het gedeelte van de begraafplaats dat werd overgedragen, bevatte uitsluitend huurgraven. Deze graven werden in 1912 geruimd, zodat het bedoelde terrein gezuiverd van beenderen werd overgedragen. Hoewel er voldoende ruimte was voor eventuele nieuwe gebouwen, wilde het bestuur van de genoemde Vereeniging ook de grond met de eigen graven in erfpacht hebben. Men heeft zijn uiterste best gedaan om alle graven in kaart te brengen en de individuele eigenaren te benaderen. De meeste rechthebbenden hebben toestemming verleend, velen echter ook niet. Uiteindelijk bleek men al die grond helemaal niet nodig te hebben.

Op 18 augustus 1955 werd in de Amsterdamse kranten bekend gemaakt, via een Openbare Kennisgeving, dat al de nog aanwezige graven op de Oude Oosterbegraafplaats voor 15 november van dat jaar geruimd moesten worden.

Alle rechten voorbehouden

2704 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Overzicht van Eerste Klasse-grafruimten. Dit overzicht is slechts een deel van het overzicht dat het KIT liet maken om in contact te kunnen komen met de nabestaanden en eigenaren van deze graven.<br />Bron: Gemeentearchief Amsterdam, inv.nr. 401-421.

Overzicht van Eerste Klasse-grafruimten. Dit overzicht is slechts een deel van het overzicht dat het KIT liet maken om in contact te kunnen komen met de nabestaanden en eigenaren van deze graven.
Bron: Gemeentearchief Amsterdam, inv.nr. 401-421.

Alle rechten voorbehouden
Aankondiging van de officiële opening van het Koloniaal Instituut. Deze advertentie is afkomstig uit de Nieuwe Rotterdamsche Krant van 9 oktober 1926.<br />Bron: Historische Kranten, Kon.Bib.

Aankondiging van de officiële opening van het Koloniaal Instituut. Deze advertentie is afkomstig uit de Nieuwe Rotterdamsche Krant van 9 oktober 1926.
Bron: Historische Kranten, Kon.Bib.

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe