Krijgsgevangenen in de Marechausseekazerne aan de Jennerstraat

Verteller: Nel Bakker-Fioole
1 Fan
Watergraafsmeer, Jennerstraat, Middenmeer

"Rauw waren die dingen niet te eten. Met handen en voeten spraken we met elkaar. Ik knikte en stak mijn wijsvinger op".

Kazerne Jennerstraat Kazerne aan de Jennerstraat van de Koninklijke Marechaussee, gebouwd in 1927 (maker bij de redactie onbekend)

Kazerne Jennerstraat Kazerne aan de Jennerstraat van de Koninklijke Marechaussee, gebouwd in 1927 (maker bij de redactie onbekend)

Alle rechten voorbehouden

De Koninklijke Marechaussee was het landelijke militaire politiekorps met vestigingen in elke stad van enige betekenis in ons land. In de Jennerstraat werd in 1927 een kazerne gebouwd die speciaal bedoeld was voor de bereden Marechaussee. Op het kazerneterrein stonden ook zes dienstwoningen voor het personeel en hun gezinnen. Er was een ruime stal voor de paarden op het binnenterrein.

"Bij het uitbreken van de oorlog hadden de Duitsers de marechausseediensten ingelijfd bij de burgerpolitie. Mijn man en zijn collega's bleven min of meer hetzelfde werk doen, vooral bewakings- en beschermingstaken.

De Duitsers gebruikten de paardenstallen als onderkomen voor Letse en Litouwse krijgsgevangenen. Die arme jongens lagen en zaten daar de hele dag in het stro; ze konden geen kant op. Maar wat veel erger was: regelmatig werden ze 's nachts van hun stromatrassen gejaagd om rond de kazerne strafexercities te rennen. Ze waren al zo mager en ze hadden het zo koud en dan joegen die beulen ze ook nog eens naar buiten. Om de zoveel meter moesten ze in de modder knielen en kruipen.

Op een keer zag ik ze weer door de modder worstelen en ik werd zo kwaad dat ik de balkondeur open gooide en keihard '...Schweinhunden!!! riep. Ik schrok van mezelf; binnen lagen drie kleintjes te slapen.

Een andere keer stond in die vreselijke Hongerwinter een Litouwer, een kleine, magere man, bij mijn keukenraam met een pan aardappeltjes. Waar hij die vandaan had? Rauw waren die dingen niet te eten. Met handen en voeten spraken we met elkaar. Ik knikte en stak mijn wijsvinger op. Ja natuurlijk, ik zou de aardappels koken en om één uur moest hij ze komen halen. Je had het gezicht van die man moeten zien toen ik hem de dampende pan aardappels op de afgesproken tijd terug gaf.

Eind jaren veertig stapte mijn man over naar de Rijkspolitie en kregen we aan de Archimedesweg een andere dienstwoning. De oude kazerne werd in 1970 gesloopt en vervangen door flats en een dienstencentrum".

Alle rechten voorbehouden

572 keer bekeken

Jo Haen - van Langen

Jennerstraat 13 - Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee Kazerne gebouwd 1917, ten behoeve van de brigadeWatergraafsmeer van de Derde Divisie uit Zwolle.Het hoofdgebouw met kantoren en commandocentrum lag aan de straatkant met aan één kant woningen voor de Officieren.

Boven de dubbele toegangsdeur uitgehouwen in zandsteen "Koninklijke Marechaussee", en boven de deurpartij afsluitend het wapenschild van het korps met de staande leeuw met de koninklijke kroon op het schild, geflankeerd door ook twee staande leeuwen en de tekst er onder " Je Maintiendrai ". Beide vroeg in de oorlog weg gewerkt achter een houten bekisting. Direct na de bevrijding weer in ere hersteld met de hele buurt als getuige.

Aan de andere kant van het hoofdgebouw een grote binnenplaats afgesloten door een hoge muur met afsluitbare hek en een poortje. Midden op dit plein een groot gebouw met voor in de ruimte voor de dienstdoende wachtcommandant en zijn manschappen. Dan een alleen door deze ruimte te betreden cellencomplex met de cellen voor arrestanten. Wij mochten als kind wel eens door een luikje kijken naar deze "Boeven", met de mededeling "zorg maar dat je hier niet terechtkomt". Ook achter de wachtcommandant, de wapenkamer zeer zwaar beveiligd.

Achter in het gebouw waren de paardenstallen, zadelkamer en hooiopslag. Boven op de zolderverdieping slaapzalen voor de manschappen. En buiten was er een z.g. "bak" waar de paarden werden gelongeerd, aan ëën lijn rond laten lopen, in diverse gangen, stap draf en galop. Links in de poort, in een apart gebouwtje waar de paarden beslagen werden, zat Mook de hoefsmid, die werd aangesproken met "Smidje".

Het hele complex in 1970 afgebroken. En een nieuw complex opgebouwd met het front nu naarhet Robert Kochplantsoen en een voertuigeningang aan de Kruislaan. Aan de
Jennerstraat nu moderne woningen voor het personeel en hun gezinnen Geen paarden meer maar garages met pantserwagens en ander gemotoriseerd materieel.

Bron: Jan van Deudekom

Koninklijke Marechaussee .<br />Bron: Jan van Deudekom

Koninklijke Marechaussee .
Bron: Jan van Deudekom

Alle rechten voorbehouden