Naar huis (David)

Verteller: Poortje in de Schalkburgerstraat, naar....!. D.G. Papegaaij
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht

In Amsterdam aangekomen troffen we een grote sociale leegte aan.

Colensostraat, richting Schalk Burgerstraat. Deze foto uit 2011 toont de achterzijde van de woningen van de Schalk Burgerstraat boven het poortje van de Colensostraat. Foto is gemaakt door F.Slicht.

Colensostraat, richting Schalk Burgerstraat. Deze foto uit 2011 toont de achterzijde van de woningen van de Schalk Burgerstraat boven het poortje van de Colensostraat. Foto is gemaakt door F.Slicht.

Alle rechten voorbehouden

Terugreis

In april 1945 was Noord-Nederland bevrijd. Maar wij, mijn broertje zat ook in Makkum, konden pas in juni/juli1945 naar Amsterdam, naar huis. Voor die tijd kon er voor ons geen overtocht worden geregeld. Daar gingen we weer met onze rugzak, maar nu weer terug. We zijn met de boot uit Lemmer naar Amsterdam gevaren. Vanaf het Centraal Station zijn we toen naar huis gegaan. Met de tram naar de Linnaeusstraat, naar de Colensostraat, onder het poortje door naar de Schalk Burgerstraat.

Toen we door de Colensostraat liepen, zag ik dat mijn moeder in de keuken bezig was. Mijn moeder was vanzelfsprekend dolblij dat we weer thuis waren. We zagen er ook goed uit, zeker in vergelijking met hen die de Hongerwinter in Amsterdam hadden doorgebracht. In Friesland hadden we aan voedsel niet veel gebrek.
Ik weet nog van de warme pap die we kregen, toen we na een nachtelijke tocht over de Afsluitdijk waren aangekomen. Dat was erg lekker, hoewel onze magen er aanvankelijk niet zo goed tegen konden.

Leegte

In Amsterdam aangekomen troffen we een grote sociale leegte aan. Natuurlijk waren er voordat wij naar Friesland waren vertrokken al veel leegstaande huizen. Het leek echter alsof het ons nu pas goed opviel. Veel huizen stonden leeg, waren deels afgebroken of gesloopt. Zo was het deel van onze straat van het Krugerplein tot aan de Transvaalstraat praktisch geheel gesloopt voor het hout.
Eenmaal van de schrik bekomen, kwam de volgende klap. Onze familie, al onze ooms en tantes, onze neven en nichten, zouden ze nog leven? Al snel werd hun vreselijke lot duidelijk. De verhalen over de kampen werden bekend, de lijsten met namen verschenen. Het was een enorme deceptie. Mijn vader en moeder waren in die tijd erg terneergeslagen. Dat was een heel andere leegte.

Alle rechten voorbehouden

1089 keer bekeken

Jo Haen - van Langen

Colensostraat - Trauma

Ik kan me wel herinneren dat de bewoners uit Diemen werden geévacueerd naar de Transvaalbuurt. Wij (Siem-Truus-en ik Hanny Wokke) Ik was nog klein (ben van augustus 1939) maar weet nog heel goed dat we het beneden hoekhuis Colensostraat 2 binnengingen. De bekertjes met de tandenborstels nog op de pannenplank in de keuken stonden. Mijn vader vertelde dat je kon z ien dat de bewoners net weg waren.Later moest ik melk halen bij melkboer Roosendaal in de Schalkburgerstraat naast de poort van de Kraaipanstraat. Er kwam een man de deur uit die boven de melkzaak woonde. Op hetzelfde moment kwam een Duitser op een fiets aan, hij pakte zijn geweer en schoot de man dood. Dit is heel lang een trauma geweest voor me.
Hanny Wokke