Het ontleedkundig laboratorium 1

Verteller: Pieter Bol
Auteur: Pieter Bol
Oosterparkbuurt

“Helaaass, meneeer Bolll, zullt u eeen en ander oover moeten doen!”

 Het ontleedkundig laboratorium aan de Mauritskade.<br />Foto: Jo Haen

Het ontleedkundig laboratorium aan de Mauritskade.
Foto: Jo Haen

Alle rechten voorbehouden

Het gebouw bestaat nog steeds. Aan de Mauritskade, tussen het Tropeninstituut en het Amstellyceum (vroeger: Van der Waalslyceum). Het is nu ruim honderd jaar oud (1909, J.B. Springer). De naam staat nog boven de twee voorname deuren. Daarachter voert een marmeren trap een halve verdieping hoger. Vroeger stond bovenaan een buste van Nicolaas Tulp, anatoom, arts en burgemeester van Amsterdam. Rembrandt heeft het beroemdste van zijn twee ‘Anatomische lessen’ aan hem gewijd. Ook hangen er twee marmeren tafels die in gouden letters de anatomen vanaf begin 17e eeuw vermelden.

In feite is dit gebouw een opvolger van de Waag in de Nieuwmarktbuurt. Vroeger was daar het Theatrum Anatomicum waar ontledingen plaatsvonden, gewoonlijk van geëxecuteerde misdadigers. Bij voorkeur in de winter in verband met bederf. De ontledingen waren publiekelijk toegankelijk. Tegenwoordig is er een replica van het Theatrum te bewonderen.

Bij gebrek aan beter vond aan de Mauritskade de registratie van nieuwe medische studenten plaats. Ook de uitslagen van de eerste drie studiejaren (Kandidaats 1, 2 en 3) kregen we daar. De tentamens van die drie examens, zo’n 8 à 10 per jaar werden in twee weken afgenomen. Eerst in juni en daarna de hertentamens in september.

Wij dromden samen op de binnenplaats en werden één voor éen binnengeroepen voor de uitslag. De kandidatenlijsten hingen aan de muur. Ik was er trots op dat ik altijd de kortste naam had van de honderden studenten. P. Bol (6 posities). Weliswaar was de familienaam van mijn vriend Han Go korter maar zijn twee Chinese voornamen nekten hem. Ing Han wat leidde tot I. H. Go (8 posities).

Jammer genoeg maakte dat mijn studieduur niet korter. Nogaleens moest ik van de voorzitter, prof anatomie Van Limborg, met zijn zalvende wat temerige stem vernemen: “Helaaass, meneeer Bolll, zullt u eeen en ander oover moeten doen!”
------------------------------------------------------------------------------
Voor Het ontleedkundig laboratorium 2 ga naar:
https://geheugenvanoost.amsterdam/page/23404

Voor Het ontleedkundig laboratorium 3 ga naar:
https://geheugenvanoost.amsterdam/page/23472
------------------------------------------------------------------------------

Alle rechten voorbehouden

2858 keer bekeken

Lusi Melia Fitrianingsih

ik hou van jou Nederland en ik hou van Vroedvrouw

mijn naam is Lusi
ik ben Docent Vroedvrouw
ik komt Indonesia
ik wil studier in Amsterdam in AVAG
please kunt u mijn helpen?