Consumptie niet verplicht

Klanten mogen ook altijd proeven voor ze iets kopen.

Verteller: Fred Tiggelman
Oosterparkbuurt, Ruyschstraat

In de pas geopende ontbijtkantine van bakkerij Hartog in de Wibautstraat 77 mag je ook je eigen brood meenemen en opeten. Buurtvergaderingen kunnen er gratis worden gehouden, kortom het lijkt wel een clubhuis van de firma Hartog.

 Consumptie is niet verplicht staat op het bordje, foto genomen november 2008

Consumptie is niet verplicht staat op het bordje, foto genomen november 2008 Door: Marella Karpe

Alle rechten voorbehouden

Bakkerij Hartog mag dan ook buiten de buurt en zelfs buiten Amsterdam klanten trekken, de binding met de buurt is zeker aanwezig. Als 's avonds het winkelpand wordt schoongemaakt, worden de puien van de buurthuizen ook meteen even in de schoonmaak meegenomen en al jaren worden er bakcursussen gegeven omdat de klanten zo vaak vragen om recepten of bakadviezen. Tot voor kort werden die cursussen - die ook voor scholen worden gegeven - in de ruimte achter de bakkerij gehouden, maar nu de nieuwe ontbijtkantine er is, is daar een meer geschikte ruimte.

De bakker hanteert het uitgangspunt dat het basisproduct - het volkorenbrood - voor iedereen betaalbaar moet blijven, daar wordt dan ook geen winst op gemaakt. Klanten mogen ook altijd proeven voor ze iets kopen. In de bakkerij hebben ze oog voor klanten uit de buurt die het moeilijk hebben en dat uit zich soms in praktische hulp. Dat kan een financiële bijdrage zijn voor bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine, maar ook het bieden van een werkplek aan iemand die op straat dreigt te verloederen.

Zoveel mogelijk wordt ingegaan op het verzoek van scholen om wat te vertellen over de bakkerij en ook de Deelraad weet de bakkerij te vinden als ze ondersteuning willen bij een evenement. Een heel bevredigende ervaring is dat een klant die stages liep vanuit een WIA (werk en inkomen naar arbeidsvermogen) project zelf vroeg of hij stage mocht lopen bij bakker Hartog. Nu heeft deze klant sinds enige weken zijn eigen zaak geopend.

Alle rechten voorbehouden

1348 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

De familie Hartog Willem Hartog,zijn vrouw en de zonen Ronnie en Rolf voor de winkel. Foto uit de 70-er jaren, overgenomen uit het boek "Volkorenbrood.nl"

De familie Hartog Willem Hartog,zijn vrouw en de zonen Ronnie en Rolf voor de winkel. Foto uit de 70-er jaren, overgenomen uit het boek "Volkorenbrood.nl"

Alle rechten voorbehouden
 Op de verpakking van het brood staat het recept, voor wie het thuis ook wil proberen. Foto november 2008

Op de verpakking van het brood staat het recept, voor wie het thuis ook wil proberen. Foto november 2008 Door: Marella Karpe

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe