Communicatie

Eerder verschenen in ‘Beelden van Oost’

‘Beelden van Oost’ bevat foto’s, beschrijvingen van de beelden, gedichten en wandelingen langs de 31 beelden in Oost. Sommige beelden nodigen uit voor een gedicht, en Méland liet zich inspireren. Daardoor ontstond er een nieuwe dimensie. ‘Beelden van Oost’ is bij elke online en traditionele boekhandel te bestellen.

‘Communicatie’

‘Communicatie’

De beeldengroep ‘Communicatie’ is van Aart Lamberts. Het staat in het Oosterpark, en is daar op 6 november 2009 onthuld.
 
Met de beeldengroep ‘Communicatie’ brengt Lamberts het belang van de dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen tot uitdrukking. Afhankelijk van de kijkrichting lijkt het net of een van de drie personen met wijzende vinger de anderen toespreekt.
   De beeldengroep is in het noordelijke deel van het park in 2009 geplaatst, maar is al veertien jaar eerder gemaakt. Het staat vanaf 1995 in het Beeldenpark ‘Drechtoevers’ in Papendrecht. Eenzelfde beeld staat onder de titel ‘Ontmoeting’ ook in de Middelveldsche Akerpolder (een woonwijk uit de jaren negentig van de vorige eeuw in Amsterdam-Nieuwwest).
   Lamberts geeft in 2009 voor onbepaalde tijd ‘Communicatie’ aan de stad Amsterdam in bruikleen. Hij bepaalt zelf de plek in het Oosterpark. De gemeente zorgt voor het voetstuk, en voor de verzekering van het kunstwerk.

Innerlijke gerichtheid
Zijn werk wordt door kenners omschreven als ‘krachtig, elementair en met een grote innerlijke spiritualiteit’. Zijn beelden, menselijk symbolisch geladen gestalten met titels als ‘Ontmoeting’, ‘Dialoog’ en ‘Communicatie’ kunnen met hun innerlijke gerichtheid naar zijn eigen zeggen als gedichten gelezen worden.
   Lamberts heeft als beeldhouwer een vooraanstaande plaats verworven in de hedendaagse Nederlandse beeldhouwkunst.
 
Lamberts (1947-2015) groeit op in de Eerste Boerhavestraat in de Oosterparkbuurt. Van 1967 tot 1973 studeert hij bij Piet Esser beeldhouwkunst aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Hij krijgt de Willem Uriotprijs voor jonge kunstenaars in 1969, 1971 en 1972 uitgereikt. In 1973 is hij genomineerd voor de Prix de Rome.
   Na zijn opleiding aan de Rijksakademie in Amsterdam hanteert Lamberts een monumentale stijl, maar onder eigen voorwaarden en met een eigen signatuur.
 Zijn bronzen figuratieven uit de jaren zeventig en tachtig blijven actueel en zijn latere verbeelding van communicatie, van ontmoeting of van verwachting bouwen daarop voort, maar telkens geconcentreerder, krachtiger en tot de essentie teruggebracht.
   Zijn werk bevindt zich in de collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Singer Museum in Laren en het Hessisches Landesmuseum in Darmstadt, Duitsland.
   Zijn atelier had hij aan de Wibautstraat. Hij overleed op 11 maart 2015, en is op de De Nieuwe Ooster begraven.
 
De beeldengroep nodigde uit voor het schrijven van een gedicht.
 
Ontwricht
 
Dag van glas
breekt zomaar aan
blinkt en glimt
voelt ijzig aan
 
een morgen waarin
geen enkel woord rijdt
klooft wakken in tijd
 
wit duister pareert
tot aan de horizon,
vandaag is de dag
van zijn woord bestolen
 
geweld is waanzin
van onttoverde tijd,
dichtgetimmerd de dialoog
 
grauw de sneeuw die
het aangezicht dekt
verstard staan jullie erbij
 
sta op, kijk elkaar
recht in de ogen aan
 
praat met elkaar
vind een uitweg
 
uit deze ontwrichte tijd.
 

Uit: Beelden van Oost, 2022.

Alle rechten voorbehouden

58 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe