Retiefstraat 112 III, het gezin van Jacob de Rooij (5)

Controles!

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Roelof Hartplein in ca. 1938, straatbeeld, bron: fotoarchief SAA.

Roelof Hartplein in ca. 1938, straatbeeld, bron: fotoarchief SAA.

In het vorige verhaal schreef ik dat er sprake was van mogelijke verkeerd verstrekte informatie aan Het Bureau. Vanwege dit ontstane beeld is het niet ondenkbaar dat men geconcludeerd heeft dat men Jacob maar eens nauwlettend moest gaan volgen. Deze controles zouden doorlopen tot in 1940. Inmiddels heeft Jacob een bijbaantje gevonden. Hij blijkt namelijk op maandagochtend met het Nieuws van de Dag op het Roelof Hartplein te staan. De controleur rekent voor: ‘hij verkoopt gemiddeld ongeveer 120 stuks met een verdienste van 2 ½ cent per stuk is drie gulden’.

Controlebriefje met een onduidelijke datering, bron: dossier Maatschappelijke Steun van Jacob de Rooy

Controlebriefje met een onduidelijke datering, bron: dossier Maatschappelijke Steun van Jacob de Rooy

Deze controles bestonden uit het volgen van Jacob, vanaf zijn huis naar bijvoorbeeld het Roelof Hartplein. Ook gaat men bij een kantoor in de Diezestraat langs, bij een mijnheer Polak. Deze geeft te kennen dat ‘de man nog met handel in Zuid is geweest’. Wie deze mijnheer Polak is of wat zijn functie was, is niet bekend (mogelijk was hij van het marktwezen). Uit naspeuringen bleek verder dat Jacob ‘in combinatie koopt’ met een A. Sloves (het gaat om Arnold Sloves, 1905 – na 1945). Sloves zou ook fruitventer zijn en krediet op de markt hebben. Samen hadden ze ‘de laatste keer’ nog een behoorlijk kwantum fruit op de markt gekocht. Arnold Sloves overleeft de oorlog, dit i.t.t. zijn eerste vrouw en dochter.

Kaart Joodse Raad van Arnold Sloves, bron: Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Arnold Sloves, bron: Arolsen Archives

Deze strenge controles kunnen echter niet verhullen dat het gezin de Rooy het moeilijk heeft. Volgens berekeningen heeft hij recht op een bijsteun van twee gulden. Daarnaast worden in de wintermaanden ook briketten verstrekt. In februari 1938 wordt besloten tot een verhoging van de bijsteun tot een bedrag van f. 3,25 (en briketten). De verdiensten in de fruithandel zijn slecht. Daarnaast kan Jacob op maandag niet meer uit venten gaan. Dit vanwege de verkoop van de ochtendkrant. Hij moet daar volgens opdracht tot 10.00uur blijven. Daardoor kan hij niet meer naar de Centrale Markt. De controleur heeft dit zelf geconstateerd door Jacob na te gaan (te volgen). Hij heeft geconstateerd dat Jacob niet ventte.

Controlebriefje, gedateerd op maandag 28 februari 1938, bron: dossier Maatschappelijke Steun van Jacob de Rooy

Controlebriefje, gedateerd op maandag 28 februari 1938, bron: dossier Maatschappelijke Steun van Jacob de Rooy

Twee citaten uit diens rapportages:

Maandag 28 februari 1938

‘belanghebbende werd in extra controle gegeven en heden gecontroleerd. De man stond op het Roelof Hartplein met maandagochtendblad, tot ±10.00 uur, begaf zich toen naar bur. De Courant en keerde vandaar naar de woning terug en bleef daar. ’s Middags werd weer gepost, doch niets bijzonders geconstateerd.

NAAR: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 6

Alle rechten voorbehouden

13 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe