Retiefstraat 110 I – Het gezin van Jonas Polak (2)

Verzoek om Onderstand

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Voorblad (deels) van het dossier Burgerlijk Armbestuur etc. van Jonas Polak. Bron: SAA

Voorblad (deels) van het dossier Burgerlijk Armbestuur etc. van Jonas Polak. Bron: SAA

Het is in 1921 als Jonas voor het eerst om hulp vraagt bij Het Burgerlijk Armbestuur (B.A.) etc. Wat is het geval, Jonas is met zij nog kleine gezinwoonachtig in de Weespestraat 85 III als hij door zijn werkgever vanwege ‘slapte’ wordt ontslagen. Op 19 september 1918 werd dochter Lena geboren. Jonas is dan al enige tijd lid van de vakbond met als naam: De Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders. Via deze bond heeft hij enige tijd een uitkering gehad, maar hij is nu uitgetrokken zoals dat zo mooi heette. Om te komen tot een gedegen en gewogen besluit gaat het B.A. een aantal zaken nalopen. De huur van de woning is 2,25 gulden en voor fondsen wordt 55 cent genoteerd. Zo wordt gekeken of de ouders van Jonas en Marianne niet kunnen helpen. Van de ouders van Jonas wordt genoteerd dat hij op Rapenburg 2B woont en werkzaam is als ‘vischschoonmaker’, maar het gezinsinkomen is voornamelijk afkomstig van de inkomsten van de nog thuiswonende kinderen. Van de Ouders van Marianne wordt gezegd dat zij wonen op het adres Joden Houttuinen 72. Haar vader schijnt ziekelijk te zijn en ook dit gezin wordt door de kinderen onderhouden, al dan niet thuiswonend.

Affiche van de Vakbond voor Fabrieksarbeiders, ontworpen door Jan Rot, bron: Geheugen van Nederland – IISG

Affiche van de Vakbond voor Fabrieksarbeiders, ontworpen door Jan Rot, bron: Geheugen van Nederland – IISG

Dan wordt er gekeken naar het “Gedrag en het Werkverleden” van Jonas. Jonas heeft geruime tijd gewerkt bij de Firma Philip aan de Achtergracht maar werd ongeveer 16 weken ‘geleden’ wegens slapte ontslagen. Hij kreeg een wekelijkse uitkering van zijn organisatie, maar is inmiddels uitgetrokken. Hij is daarom verwezen naar het B.A. Zijn vrouw, Marianne, is ziekelijk. Genoteerd wordt dat zij een vorm van zenuwzwakte heeft. Vermoedelijk zal ook het Nederlands Israëlitisch Armbestuur het gezin gaan steunen, waarschijnlijk met 1 gulden per week. Over het gedrag worden geen bemerkingen gemaakt. Besloten wordt het gezin te gaan steunen met een bedrag van 12,50 voor maximaal 4 weken, ingaande 23 mei 1921. Jonas moet daarnaast verplicht gaan stempelen. Na 4 weken is er echter geen verandering en wordt de steun voorgezet.

Adres van de Firma Philip waar Jonas Polak langere tijd heeft gewerkt, bron: Adresboek Amsterdam, 1920 – 1921. Bron: Collectie Adresboeken, SAA.

Adres van de Firma Philip waar Jonas Polak langere tijd heeft gewerkt, bron: Adresboek Amsterdam, 1920 – 1921. Bron: Collectie Adresboeken, SAA.

Daarna moet hij op een bepaald moment toch weer aan het werk zijn gegaan, maar daarover geen mededelingen. Het dossier wordt pas in 1931 weer voortgezet, inmiddels gaat het om Het Bureau voor Maatschappelijke Steun. Na 1921 en voor 1931 is het gezin uitgebreid met 1 dochter, Sara (op 24 september 1922). Er wordt ook verhuisd, en wel via de Wittenburgergracht en de Transvaalstraat naar de Retiefstraat op 27 augustus 1931.

NAAR: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 3

Alle rechten voorbehouden

21 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe