Retiefstraat 110 I – Het gezin van Jonas Polak (3)

Een nieuwe aanvraag, nu via Het Bureau voor Maatschappelijke Steun

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Inschrijving Crisis Werklozen op 24 jan. 1933, bron: dossier Maatschappelijke Steun Jonas Polak

Inschrijving Crisis Werklozen op 24 jan. 1933, bron: dossier Maatschappelijke Steun Jonas Polak

De nieuwe aanvraag dateert van 27 augustus 1931, het gezin is inmiddels verhuisd naar de Retiefstraat 110 één hoog. Op het moment van opmaak van dit nieuwe dossier is Jonas werkzaam als voddensorteerder. Hij is lid van de eerder genoemde vakbond, de Ned. Ver. van Fabrieksarbeiders. Het nummer van zijn diplomaboekje wordt genoteerd: nummer 121981. Op vallend genoeg noteert de ambtenaar dat hij lid is sinds 1931, maar dat is niet i.o.m. het eerdere dossier. Hij geeft aan geen hulp of steun te krijgen van de Ned. Isr. Armenraad (zoals eerder wel). Hij geeft aan er ook niet om te hebben gevraagd. De huur van de woning in de Retiefstraat is 4 gulden per week. Van de fondsen is het Ziekenfonds doorgehaald, blijkbaar is hij niet langer verbonden aan een ziekenfonds. De andere of overige fondsen kosten 20,80 per jaar.

Adv. van de Handelsschool voor Verkoopsters, leerlingen kunnen zich inschrijven, bron: De Courant, het Nieuws van den Dag van 13 maart 1931

Adv. van de Handelsschool voor Verkoopsters, leerlingen kunnen zich inschrijven, bron: De Courant, het Nieuws van den Dag van 13 maart 1931

Dochter Lena, inmiddels 12 jaar oud is vanuit de lagere school naar de Handelsschool voor Verkoopsters gegaan. De school zit in de Marnixstraat op nummer 317. De ouders van Marianne zijn inmiddels overleden, de ouders van Jonas ‘genieten O.R. (ouderdomsrente) en worden door de gehuwde kinderen gesteund. Jonas, die werkte als voddensorteerder, heeft bij ‘diverse patroons’ gewerkt. De laatste  twee jaar bij de Firma Speyer in de Nieuwe Uilenburgerstraat tegen een weekloon van 35 gulden.

Advertentie van Speyer’s Jutebedrijf in de Nieuwe Uilenburgerstraat 121, bron: De Courant, het Nieuws van den Dag van 25 januari 1930.

Advertentie van Speyer’s Jutebedrijf in de Nieuwe Uilenburgerstraat 121, bron: De Courant, het Nieuws van den Dag van 25 januari 1930.

Zoals hiervoor al even vermeld, gaat de dochter naar de Handelsschool in de Marninxstraat. In verband met de afstand tussen de woning en de school verzoekt Jonas om een tramkaart. De moeder (!) vindt dit nodig want het is te bezwaarlijk om een tramkaart zelf te bekostigen. Vandaar dus dit verzoek aan Maatschappelijke Steun. Het verzoek wordt echter afgewezen, dit vanwege het relatief hoge inkomen van ‘de man’.

De Klik

In dit geval gaat het om een klikbrief of klik melding. Blijkbaar is er genoeg aanleiding om op onderzoek te gaan. Op 14 mei 1934 is er een controlerende ambtenaar ‘achter Jonas aangegaan’. Indien er namelijk sprake is van een uitkering door de Gemeente, moet een mogelijke fraude wel worden nagegaan.

Om te beginnen gaat de ambtenaar naar het woonadres van Jonas in de Retiefstraat. Daar blijkt Jonas niet aanwezig, maar Marianne, zijn vrouw, meldt dat hij net even weg is. Hoe dit verder ging, lees in het volgende verhaal.

NAAR: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 4

Alle rechten voorbehouden

26 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe