Tugelaweg 66 III – Abraham Jas (4)

Een periode van werkloosheid, 1924 – 1925

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Marktkaart van Abraham Jas, bron: indexen SAA

Marktkaart van Abraham Jas, bron: indexen SAA

Abraham heeft acht jaar bij Bakker Lek gewerkt als hij werkloos wordt. Hij verdiende inmiddels ongeveer dertig gulden per week. Hij werd als gevolg van ‘slapte’ ontslagen op 4 oktober 1924. Abraham geniet een Rijks Uitkering (R.U.) van 15 gulden per week (voor een periode van 10 weken). Per 17 december 1924 zou hij ‘zijn uitgetrokken’. Het besluit van de Commissie van Steunverlening aan Crisis Werklozen was om in eerste instantie een bedrag van f. 4,50 te geven boven op de R.U. ingaande 5 december 1924. Op 19 december wordt de uitkering twaalf gulden om per 26 december te worden verhoogd tot f. 19,50.

 Kop van het tijdschrift van de HWV, De Handwerksman van jan. 1925

Kop van het tijdschrift van de HWV, De Handwerksman van jan. 1925

Controle met huisbezoeken

Na het verlenen van de uitkering wordt er regelmatig gecontroleerd. Er komt een bezoeker thuis om na te gaan hoe het er voor staat. Tijdens zo’n bezoek, op 1 april 1925, geeft Abraham aan dat hij wil trachten om in de zomermaanden met ijsverkoop in zijn onderhoud te gaan voorzien. Hij wil dat doen met ijs ‘van de Banketbakkers’. Dit idee wordt verder uitgewerkt in de maand mei. Abraham dient een verzoek in voor handelsgeld. Hij vraagt het uitzonderlijk hoge bedrag van vijftig gulden. Voor hetzelfde doel heeft hij, volgens inlichtingen in de omgeving, reeds 25 gulden ontvangen van de Vereniging Handwerkers Vriendenkring. Abraham had dit bij bezoek niet opgegeven, doch bleek bij info juist.

Stukje uit een artikel met ondermeer ‘De Voorschotkas’, bron: De Handwerksman van jan. 1925

Stukje uit een artikel met ondermeer ‘De Voorschotkas’, bron: De Handwerksman van jan. 1925

Het blijkt dat Abraham inmiddels met een ijskar in de Transvaalbuurt staat. Hij lijkt een en ander geregeld te hebben met een zekere Pekel die aan het Waterlooplein zou wonen. Het advies van de ambtenaar is om Abraham twee weken steun ineens uit te keren en het verzoek verder af te wijzen (dus geen handelsgeld). De laatste uitkering van f. 19,50 wordt op 15 mei 1925 verstrekt.Opvallend in deze kwestie is een formulier van de “Commissie Steunverlening Uitgetrokken Werklozen”. Het is een beroepschrift. De tekst ‘beroepschrift’ is doorgehaald. In plaats van een beroepschrift geven een stuk of zes stempels aan dat het om een ‘wijziging’ gaat. De tekst van het formulier is echter (gedeeltelijk voorgedrukt): De ondergeteekende verzoekt herziening van de beslissing de Commissie, in zake zijn aanvraag om steun. Hij meent in aanmerking te komen voor een bedrag groot 50,- om daarmee door middel van een IJskar, voor de crisissteun te worden ontheven.

Amsterdam. 6 mei 1925

De aanvrager: (handtekening) A.Jas

Na overleg besluit men alsnog akkoord te gaan!

NAAR: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 5

Alle rechten voorbehouden

43 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe