Een goede preek is belangrijk

Verteller: Julia van Rijn
Oosterparkbuurt

Het is een vitale kerkgemeente hier, arm aan rituelen, maar erg betrokken op elkaar en de buurt.

Stukje van de Berlijnse Muur Het ingemetselde stukje Berlijnse Muur  dat kado werd gedaan bij de heropening van de kerk.Foto gemaakt mei 2007

Stukje van de Berlijnse Muur Het ingemetselde stukje Berlijnse Muur dat kado werd gedaan bij de heropening van de kerk.Foto gemaakt mei 2007 Door: Marella Karpe

Alle rechten voorbehouden

De Protestantse Kerkgemeente Amsterdam-Oost is misschien wel het bekendst geworden door de brand die in 1989 het kerkgebouw in de as legde. De toren is echter blijven staan. Het heeft als bijzonderheid dat er een stukje Berlijnse Muur is ingemetseld, een cadeau van de Bekentnisskirche in Berlijn-Treptov waar de kerk goede contacten mee had. In dezelfde week dat de brand uitbrak, viel namelijk ook de Muur. In 1997 werd achter de oude toren een nieuwe kerk geopend.

De predikant is trots op de gemeenschap die een heel actieve Diaconale werkgroep heeft die veel praktische hulp in de wijk geeft. De gemeenschap organiseert jaarlijks een Muiderweek voor de buurt met onder meer buurtactiviteiten - dit jaar gesprekken met buurtbewoners en politici over de economie en de onderkant van de samenleving -, een muziekavond en een reünie voor oud-leden. En er is, niet te vergeten, elke twee een musical rondom een Bijbelverhaal, helemaal zelf geschreven, gecomponeerd en uitgevoerd. Op zondag staat de kerk open en ook "vreemde kostgangers van Onze Lieve Heer" zijn welkom.

De gemeente geeft veel ruimte aan de eigen inbreng van de leden bij doop, trouw of rouwdienst, en ook een homohuwelijk kan ingezegend worden. De diensten rond Pasen zijn een hoogtepunt, Goede Vrijdag wordt samen met de Katholieke Kerk gevierd, waarbij plaats is voor kruisdevotie. In de Paasnacht wordt een nieuwe Paaskaars binnengedragen en er volgend twaalf lezingen uit het Oude Testament, ter voorbereiding op het Paasevangelie en de hernieuwing van de doopbelofte. Behalve met de Katholieke Kerk (de Anna Bonifacius Gerardus Parochie) is er ook goed contact met de Al Fatah Moskee waar men samen een gespreksgroep rond Bijbel en Koran heeft. Er zijn talloze overleggen met de kerkgenootschappen in de buurt en het stadsdeel. "Als er maar iets gebeurt, weten we elkaar te vinden, sinds de moord op van Gogh worden we overspoeld met werkbezoeken en dan is het goed dat de lijnen heel kort zijn. Voor onze gemeente speelt bekeren of evangeliseren geen rol. Je moet aan onze daden kunnen zien waar wij voor staan, en een goede preek blijft belangrijk."

Alle rechten voorbehouden

1206 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe