Tugelaweg 66 II – Isaäc Halverstad (10)

Fraude of toch niet en een inwonende oude man

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Afbeelding van ‘de biografie’ over Liefdadigheid naar Vermogen.

Afbeelding van ‘de biografie’ over Liefdadigheid naar Vermogen.

In 1933 volgens er drie kleine rapportjes.

Op 20 januari wordt aangegeven dat ‘belanghebbende’ afwisselend  werk heeft en dat de verdiensten keurig worden opgegeven. Verder controle lijkt niet nodig. Op 21 februari wordt melding gedaan van het onderzoek naar de mogelijkheid dat Isaäc bij zijn zoon (Simon) zou werken. Deze zoon is “snorder”. Volgens de ambtenaar is dit uitgesloten, de zoon heeft maar één auto. Hij geeft aan dat hij de zoon meerdere malen heeft bezocht en hem steeds alleen aantreft. Op 16 juni noteert de ambtenaar dat hij de man meerdere keren heeft bezocht. Uit deze bezoekjes blijkt dat Isaäc niets omhanden heeft. De ambtenaar noteert: ‘Thans kan medegedeeld worden dat hij ziek is en niet meer stempelt, hij staat onder behandeling van Dr. Leisen, Pretoriusstraat 74. Informatie aldaar, accoord.’

Bericht over de vestiging van Dr. Leisen in de Pretoriusstraat 74, bron: Centraal Blad voor Isr. in Ned. van 15 mei 1931

Bericht over de vestiging van Dr. Leisen in de Pretoriusstraat 74, bron: Centraal Blad voor Isr. in Ned. van 15 mei 1931

Een inwonende oude man

In augustus 1933 maakt de Commissie voor Steunverlening aan Crisis Werklozen een nieuw rapport op. Er is een opvallende wijziging, althans in de ogen van de ambtenaar, in het gezin. Er is sprake van een inwonende oude man. Het gaat om de schoonvader: Nathan Arpels. Deze man is 77 jaar oud en heeft diverse inkomsten. Hij heeft: een Ouderdomsrente van f. 3,-, via Maatschappelijke Steun ontvangt hij f. 3,-, via Liefdadigheid naar Vermogen (LNV) ontvangt hij f. 1,- en via ‘zijn kerk’ krijgt hij f. 0,50 (allen per week uitgekeerd). Men is achter deze wijziging gekomen bij een bezoek aan huis (routine controle van Isaäc). In huis werd een oude man aangetroffen die, zo werd medegedeeld, de vader van de vrouw was en reeds geruime tijd al inwonend was. Bij de Commissie was een dergelijke wijziging niet doorgekomen. Volgens ‘Bevolking’ stond hij al vanaf 6 juni ingeschreven op het adres Tugelaweg 66 II. Opvallend is dat men tegelijkertijd constateerde dat de oudste dochter niet meer stond ingeschreven op dit adres. Ook bij Maatschappelijke Steun was niets bekend van zijn verhuizing. Volgens hen stond hij ingeschreven bij een gehuwde dochter. Zij woonde op de Tugelaweg 30. Volgens zeggen ‘kon men hem niet langer houden’.

Isaäc wordt op 27 september uitgenodigd voor een onderhoud in het gebouw der Commissie. Het resultaat is dat Isaäc een bedrag van f. 91,75 moet terugbetalen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het niet doorgeven van de correcte feiten. Hij krijgt een brief(je) van de Commissie met de mededeling: ‘In uw belang raden wij U aan genoemd bedrag zo spoedig mogelijk terug te betalen. Hiertoe is dagelijks gelegenheid in het gebouw der Commissie, Keizersgracht 613, van 9 uur tot 17 uur.’ Opvallend in bovenstaand verhaal is het feit dat de vakbond van Isaäc op de hoogte werd gesteld.

NAAR: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 11

Alle rechten voorbehouden

16 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe