Tugelaweg 66 II – Isaäc Halverstad (7)

Over wisselende werkgevers en Onderstand

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Andreas Bonnstraat in 1920, uitgave N.V. Luxe Papierwarenhandel v.h. Roukes & Erhart, Baarn – SAA.

Andreas Bonnstraat in 1920, uitgave N.V. Luxe Papierwarenhandel v.h. Roukes & Erhart, Baarn – SAA.

In juli 1924 is Isaäc overigens opnieuw werkloos. Hij ontvangt nu een bedrag van f. 9,50 Crisissteun. Dochter Roosje heeft opnieuw elders werk gevonden, zij werkt nu bij (een andere?) Polak aan de Prins Hendrikkade. Zij is nog steeds werkzaam als naaister en verdient nu f. 9,- per week. Maar ook nu is deze ‘Polak’ onvindbaar.

Zoon Simon en hoe van werkgever te wisselen

Ook Simon is inmiddels aan het werk. Uit het dossier blijkt dat hij al in 1923 aan het werk was en wel bij Abas in de Dijkstraat. Als veertienjarige verdient hij dan f. 1,- per week. Daarna gaat hij voor een korte periode aan de slag bij een firma Waterman, Spiegel- en Lijstenfabriek met een verdienste van f. 1,75. In juli 1924 gaat Simon werken bij de Comestibleszaak (fijne eetwaren) van Lammert Lakmaker in de Andreas Bonnstraat 16 (later overigens verhuisd naar de Retiefstraat 39).

L. Lakmaker in Comestibles, Andreas Bonnstraat 16, bron: het N.I.W. van 22 feb. 1924

L. Lakmaker in Comestibles, Andreas Bonnstraat 16, bron: het N.I.W. van 22 feb. 1924

L. Lakmaker in Comestibles, Andreas Bonnstraat 16, bron: De Telegraaf van 19 maart 1924

L. Lakmaker in Comestibles, Andreas Bonnstraat 16, bron: De Telegraaf van 19 maart 1924

Dat is geen succes, hij wordt na korte tijd weer ontslagen. Uit informatie blijkt dat Simon: ‘geen geheugen heeft en wat zindelijkheid betreft, althans in een comestibleszaak, laat een en ander te wensen over’. Lang is Simon niet zonder werk, hij gaat aan het werk bij een firma De Lange, Spiegel & Lijstenmaker (in de Koestraat, parallel aan de Barndesteeg) met een verdienste van f. 2,50 per week. Een jaar later stapt hij over naar het drukkerswerk. Hij gaat in april 1925 aan de slag bij de firma Belderbos & Coesel in de Eerste Oosterparkstraat. Als ‘jong maatje’ verdient hij daar f. 5,50 per week.

Advertentie van Belderbos & Coesel, bron: De Courant, het Nieuws v.d. Dag van 20 oktober 1928

Advertentie van Belderbos & Coesel, bron: De Courant, het Nieuws v.d. Dag van 20 oktober 1928

Aanvraag Onderstand, controle!

Een jaar later (juni 1925) vraagt Isaäc om Onderstand. Uit het verslag van de ambtenaar blijkt dat Isaäc een Crisisuitkering ontving van f. 6,- tot het moment dat de zoon uit het gesticht werd ontslagen. Abraham, zo blijkt, werd als ‘zenuwpatiënt’ geplaatst als vlechter met een inkomen van f. 6,- per week. In juni 1925 was Abraham uit Woensel ontslagen. Isaäc begreep dat zijn uitkering verlaagd zou worden en vond het daarom niet meer de moeite waard om te gaan stempelen. Hij bedankte bij ‘Crisis’ en vroeg vervolgens handelsgeld aan bij Het G.A.D. (mogelijk G.A.B. => Gemeente Arbeidsbureau ??).

Bij een bezoek aan huis (juni 1925), om elf uur ’s morgens, bleek dat Isaäc nog rustig lag te slapen. Helaas is het verslag verder praktisch onleesbaar. De bezoeker refereert dat Isaäc in het verleden al eens steun heeft gehad en ook als venter in het onderhoud heeft voorzien. Hij adviseert in ieder geval positie ten aanzien van het verzoek om handelsgeld. Daardoor zal steun van Crisis en Burgerlijk Armbestuur niet langer nodig zijn.

NAAR: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 8

Alle rechten voorbehouden

11 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe