Tugelaweg 66 II – Isaäc Halverstad (1)

Over de afkomst van Isaäc, zijn ouders en de keuring voor de militie

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Archiefkaart van Isaäc Halverstad, bron: indexen SAA

Archiefkaart van Isaäc Halverstad, bron: indexen SAA

Isaäc Halverstad wordt geboren op 4 maart 1876. Volgens zijn archiefkaart werkte hij als kolensjouwer. Op de archiefkaart staat Isaac, op de huwelijksakte zowel Isaac als Isaäc, op de geboorteakte is hij ingeschreven als Isaäc! Isaäc is twee keer getrouwd geweest. Zijn eerste huwelijk was op 8 augustus 1900 met Marianne Truder (geboren 15 februari 1879). Na het overlijden van Marianne op 9 januari 1929 zou hij opnieuw trouwen. Op 5 maart 1930 trouwde hij met Schoontje Arpels (geboren op 12 juni 1881).

Isaäc Halverstad, geboren op 4 maart 1876 te Amsterdam, is volgens de eerste gegevens werkzaam als venter en als ‘los sjouwer’. Hij was de tweede zoon van Abraham Halverstad en Est(h)er Witsenhuijsen. Hij groeit op in een gezin met zeven kinderen. Zijn vader werkte als borstelmaker. Tot in 1901 woonde Abraham en zijn gezin de Batavierstraat op verschillende huisnummers (83, 99 en 103, uitgaande van de ‘overgenomen delen’). Voor zover duidelijk woonden er ook nog een zuster en een broer van Abraham op genoemde adressen.

Overgenomen delen (1) van het gezin van de ouders van Isaäc Halvestad, bron: indexen SAA

Overgenomen delen (1) van het gezin van de ouders van Isaäc Halvestad, bron: indexen SAA

Overgenomen delen (2) van het gezin van de ouders van Isaäc Halvestad, bron: indexen SAA

Overgenomen delen (2) van het gezin van de ouders van Isaäc Halvestad, bron: indexen SAA

Opvallend is dat ik via de website WieWasWie zag dat Abraham 10 keer wordt genoemd als huwelijk van een zoon of een dochter. Met de twee huwelijken van zoon Isaäc kom ik zelf op acht, mogelijk dat er nog iemand twee keer getrouwd is. Dat er na 1890 nog een kind is geboren, lijkt bijna onmogelijk. Esther was in 1890 al 45 jaar. Esther werd in een gezin waar geval zes kinderen werden geboren. Haar ouders waren Levie Isaac (of: Isaac levie) Witsenhuijsen en Esperence Levie Swart. Haar vader overleed op jonge leeftijd, maar wanneer is onduidelijk. In ieder geval voor februari 1867 aangezien haar moeder dan een overeenkomst aangaat als weduwe (zie de afbeelding).

Bericht van m.b.t. een notariële akte tussen Esperence Swart en een tweede partij over een samenwerking. Bron: Alg. Handelsblad van 21 februari 1867

Bericht van m.b.t. een notariële akte tussen Esperence Swart en een tweede partij over een samenwerking. Bron: Alg. Handelsblad van 21 februari 1867

Het gezin woonde onder andere in de Joden Breestraat op nummer 8 en daarna ook nog in de St. Anthoniebreestraat 81. Is hier sprake van een sociale ladder? Het eerst bekende adres was Marken 55. In het jaar 1895 wordt hij gekeurd voor de militie maar vrijgesteld in verban met fysieke problemen (156 - oogaandoening). Hij gaf aan te werken als diamantwerker, maar dat gezien zijn problemen met de ogen niet al te lang hebben geduurd. Een paar jaater werkt hij inderdaad als kruier. Dankzij de keuring weten we in ieder geval ook dat hij 1 meter en 715mm groot was. Verder had hij een ovaal aangezicht, bruine ogen en haar en een ronde kin. 

NAAR: Tugelaweg, de Kopadressen

OF NAAR: VERHAAL 2

Alle rechten voorbehouden

31 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe