Tugelaweg 65 I – Het gezin van Henrie Schnitseler (15)

Een uitgebreid onderzoek naar de zoon in Enschede, Samuel M. Schnitseler (dl. 3)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Prentbriefkaart van de nieuwe synagoge in Enschede, ca. 1928. Bron: Joods Historisch Museum via het Geh. van Ned.

Prentbriefkaart van de nieuwe synagoge in Enschede, ca. 1928. Bron: Joods Historisch Museum via het Geh. van Ned.

Het maandinkomen van het gezin (bestaande uit drie personen) van Samuel Schnitseler wordt berekend op f. 43,-. Uit het overzicht blijkt verder dat er aan vaste lasten f. 9,91 zijn (o.a. huur, verzekeringen en fondsen, maar ook personele- en loonbelasting). Opmerkelijk is het bedrag van f. 1,- dat onder ‘abnormale uitgaven’ staat. Er staat namelijk dat het gaat om ‘onderhoud vader Edam’. Hoogstwaarschijnlijk is dit een typefout en gaat het om Adam, afkorting voor Amsterdam. Hij noemt het ook niet in de brief die hij schrijft naar aanleiding van een brief van Het Bureau. Ook deze brief is niet terug te vinden in het dossier. Per 26 september 1941 laat men Samuel weten dat hij met f. 1,25 per week moet gaan bijdragen.

Eerste deel van het rapport over de financiële situatie van het gezin Schnitseler, aug. 1941. Bron: dossier Maatschappelijke Steun H. Schnitseler

Eerste deel van het rapport over de financiële situatie van het gezin Schnitseler, aug. 1941. Bron: dossier Maatschappelijke Steun H. Schnitseler

Op 29 september 1941 schrijft Samuel:

“Amsterdam --- In antwoord op Uw schrijven deel ik U mede dat Uw informatiën omtrent mij niet juist zijn. In de eerste plaats moet het U bekend zijn dat ik reeds zeer lang mijn vader elke maand f. 4,- zend, en zal dat blijven doen zoolang mij dit mogelijk is. Het is mij echter niet mogelijkheid te geven, en wel om de volgende redenen.

1e Werk ik momenteel maar 36 uur per week, tegen 38 cent plus f. 3,- toeslag maakt f. 16,68. Hiervan moet ik f. 6,- huur betalen. Een andere woning kan ik niet krijgen.

2e Zijn de levensmiddelen en andere zaken wel zooveel duurder, zoodat ik van dit loontje niets meer kan missen.

3e Heb ik nog oude schulden af te betalen.

Vertrouwende U met deze uiteenzetting genoegen te nemen, teken ik.

Hoogachtend”

Tweede deel van het rapport over de financiële situatie van het gezin Schnitseler, aug. 1941. Bron: dossier Maatschappelijke Steun H. Schnitseler

Tweede deel van het rapport over de financiële situatie van het gezin Schnitseler, aug. 1941. Bron: dossier Maatschappelijke Steun H. Schnitseler

Eén van de vaste uitgaven van Samuel is de bijdrage van 6 cent per week aan de Joodse Gemeente. Misschien was hij regelmatig in één van de mooiste synagogen van Nederland, die van Enschede?

Vader Henrie en ‘de fraude’

Overigens is er ook bij Het Bureau enige onzekerheid over datgene wat Samuel schreef. Men gaat veiligheidshalve maar langs ‘bij de man’ (vader Henrie dus) om navraag te doen. Hij weet echter niet meer hoe lang zijn zoon ook al weer steunt. Hij kan het zich niet herinneren. Wel erkent hij dat hij maandelijks een postwissel van f. 4,- heeft ontvangen, maar hij heeft daarvan geen opgave gedaan. Volgens de ambtenaar is er geen opzet in het spel maar heeft ‘de man wel gefraudeerd’. Volgens de ambtenaar is het teveel genoten inkomen (over twee jaar) te berekenen op f. 96,-. Dit betekent dat de steun van Henri (hij is inmiddels 80 jaar oud) wordt verlaagd tot f. 7,75. Daarenboven wordt hij 50 cent per week gekort om het niet opgegeven inkomen terug te betalen.

 

Naar: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 16

Alle rechten voorbehouden

13 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe