Tugelaweg 65 I – Het gezin van Henrie Schnitseler (4)

Het Wilhelmina – Huis (vervolg)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Foto van Prinsengracht 715-719. Met op nummer 717 Wilhelminahuis, werkinrichting van Stichting AGO, Collectie: Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening en rechtsvoorganger, datering – 30 november 1935

Foto van Prinsengracht 715-719. Met op nummer 717 Wilhelminahuis, werkinrichting van Stichting AGO, Collectie: Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening en rechtsvoorganger, datering – 30 november 1935

In het vorige verhaal schreef ik over een tot dan toe bij mij onbekende instelling, het Wilhelmina – Huis. Maar wat ik had gevonden viel lastig te rijmen met wat er in het dossier stond over dochter Willemina. Dat blijkt pas als er in het jaar 1928 in het Wilhelmina Huis een consultatiebureau wordt ingericht voor kinderen met psychische problemen. In de krant De Tribune wordt daarover uitgebreid geschreven. Helaas trekken zij hun verhaal door naar de verworvenheden van de Sovjet – Unie waar een betere samenleving is ontstaan. Onderaan dit citaat staat ook de link naar het hele artikel.

Fragment van een foto van het  Wilhelminahuis, vooropleiding van krankzinnigenverpleegsters uit ca. 1905. Bron: fotoarchief SAA

Fragment van een foto van het Wilhelminahuis, vooropleiding van krankzinnigenverpleegsters uit ca. 1905. Bron: fotoarchief SAA

“In Amsterdam is een consultatiebureau voor kinderen" opgericht in het Wilhelmina- Huis, Prinsengracht 717, en te raadplegen 's Maandags en Vrijdags-morgens van 9 – 10.30; 's Woensdags van 2 – 4 uur en Donderdagsavonds van 8 – 9 uur. Het Bureau stelt zich beschikbaar om, zoo noodig kosteloos, na deskundig onderzoek naar de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van het kind, advies en leiding te geven voor kinderen, wier opvoeding moeilijkheden geeft en waarvoor de ouders of onderwijzers of kinder-beschermings-organisaties hulp en voorlichting mochten wenschen. Twee psychiaters, een kinderdokter en iemand belast met de maatschappelijke behandeling, zijn aan 't. Bureau verbonden. Wij noemen deze nieuwe' instelling in ons vrouwenblaadje, ook al weten we het betrekkelijke nut er van. Wat kan zoo’n Bureau doen? Het kind brengt zijn aard mee bij zijn geboorte, en de aard op zich zelf kan niet worden veranderd. Maar dan zijn er de omstandigheden (gezondheid, opvoeding, omgeving), die hun invloed uitoefenen op het kind en dat de aard niet zoo verkeerd is, maar de omstandigheden hebben dien aard verwrongen, zoodat de aard veel ongunstiger lijkt, dan die in werkelijkheid is.” Bron: De Tribune, soc. dem. weekblad van 13 dec. 1928

In het tijdschrift “Boschblaadjes, maandelijksch orgaan der vereeniging centraal israëlitisch krankzinnigen gesticht in Nederland voor de geestelijke volksgezondheid der joden” wordt vanaf 1934 gesproken over ‘moeilijke kinderen’. Hoewel dit m.i. een eufemisme is, is dit meer binnen de grenzen van de waarheid dan de doorgetrokken opvatting van De Tribune. Maar uit een foto van 1905 blijkt dat er ook in het jaar 1905 al een soort van Bureau voor navraag was.

Naar: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 5

Alle rechten voorbehouden

21 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe