Tugelaweg 65 I – Het gezin van Henrie Schnitseler (5)

Het jaar 1931, Henrie en Esther zijn op leeftijd en ‘Het fatsoen’

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Woningkaart Tugelaweg 64 een hoog, bron: indexen SAA

Woningkaart Tugelaweg 64 een hoog, bron: indexen SAA

Op 15 september 1931 begint er een nieuw dossier. Hier wordt opgemerkt dat Henrie lid is van de Nederlandse Schildersbond, al sinds 14 juni 1919 (met een diplomaboekje, nummer 765). Uit de gezinskaart van Henrie valt op te maken dat het gezin naar de Tugelaweg  65 I verhuisd per 10 november 1931. De hoogte van de huur zal mede een rol hebben gespeeld. Voor de woning aan de Tugelaweg betaalde men f. 3,30. Aan vaste lasten waren er verder nog de kosten voor de ziekenzorg (f. 0,20) en het  begrafenisfonds (f. 0,15).

Boek(je) van de Bond van Ned. Schilderspatroons over ‘Het Loodwit’. Bron: Geschiedenis, bereiding en eigenschappen van ‘het Loodwit’.

Boek(je) van de Bond van Ned. Schilderspatroons over ‘Het Loodwit’. Bron: Geschiedenis, bereiding en eigenschappen van ‘het Loodwit’.

Elk nieuw dossier, als het gaat om Het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijke Steun, begint met een soort van samenvatting. De ene keer wat uitgebreider dan de andere. Hieronder deze samenvatting en let vooral ook op het woordgebruik: Aanvrager schilder van beroep. Werkte alszoodanig bij diverse patroons in Amsterdam en daarbuiten, werkte ook eenige jaren voor eigen rekening, echter met weinig succes. In 1929 werkte hij in totaal 23 weken, in 1931 totaal 22 weken tot 6 Nov: ’30 bij Soesan Tugelaweg 52, loon f. 36,- p. week, ontving ingaande 21/11-’30 Crisissteun ad f. 10,25 p. week tot 6/2 – ’31. Daarna werkte belangh. wederom afwisselend bij Soesan, was o.m. als volgt werkzaam: in Feb. 31 - 3 weken, in Maart ’31 - 2 weken, in April ’31 - 3 weken, in Mei ’31 - 1 week, Juli ’31 - 1 week, weekloon bedroeg f. 36. Ingaande  28 Augustus j.l. ontving het gezin wederom Crisissteun en werd door de Crisis-Commissie besloten, in verband met het bereiken der leeftijdsgrens, de uitkering per 18 september te doen ophouden en is het gezin voor verdere hulp maar M.S. verwezen. Gezien ’s mans leeftijd, zal het wel het laatste jaar geweest zijn, dat hij werkt, heeft bovendien nu en dan last van een vroeger opgedane loodwit-vergiftiging. De vrouw is in de huishouding. Beide oudjes zullen voor het verdere van hun leven op M.S. zijn aangewezen. De meeste kinderen hebben een sober bestaan, alléén van de te Enschede woonachtige zoon is weinig bekend en verdient het overweging aldaar te informeren. Schoonzoon Wallega steunt met f. 1, - per week. De inwonende achterlijke dochter Wilhelmina, is ± 9 jaar op Santpoort verpleegd geworden, zij is niet tot eenige arbeid in staat en geheel ten laste van hare ouders. Omtrent gedrag zijn geen bemerkingen. Men wil niet naar het N.I. Armbestuur worden verwezen, een en ander uit z.g. fatsoens-overwegingen."

Naar: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 6

Alle rechten voorbehouden

26 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe