4 mei herdenking Swammerdamstraat

Stilstaan bij de deportatie van 2000 buurtbewoners

The Klezmer Society

The Klezmer Society

Indrukwekkende 4 mei gisteren in onze buurt. De Blasiusstraat en Swammerdamstraat in Amsterdam waren voor de Tweede Wereldoorlog het centrum voor en van met name Oost-Europese joden. Er waren winkels, een synagoge voor de joodse buurtbewoners die varieerden van orthodox tot seculier, van communist of socialist tot behoudend. Het onvoorstelbare aantal van bijna 1400 joden uit de Blasiusstraat en bijna 600 uit de Swammerdamstraat werden door de Nazi's in de concentratiekampen vermoord. Sinds een paar jaar worden deze slachtoffers herdacht door ze middels naambordjes een 'gezicht' te geven. Deze bordjes, geschilderd door de huidige bewoners maar ook door leerlingen van de vlak bijgelegen basisschool De Pinksterbloem, werden op het pleintje Swammerdamstraat hoek Blasiusstraat op 4 mei neergelegd. Bart Wallett, hoogleraar Joodse Studies aan de Universiteit van Amsterdam hield een indrukwekkend betoog, waarin hij het joodse karakter van de buurt op zeer beeldende wijze schetste voor de ca. 300 aanwezige buurtbewoners. Hartverscheurende muziek werd gespeeld door The Klezmer Society.
In ons huis in de Blasiusstraat woonden in de Tweede Wereldoorlog twee joods families. Zeven gezinsleden zijn gedeporteerd en vermoord, twee in Auschwitz, vier in Sobibor en een in Szczekociny. Van hen lagen ook naambordjes. Op de foto hieronder zijn er vijf (gele) naambordjes van hen te zien.

Herdenkingsboek
Rogier Schravendeel heeft enkele jaren geleden het zeer prijzenswaardige initiatief genomen om alle joodse inwoners van de Blasiusstraat in kaart te brengen, wat heeft geleid tot het 180 blz. tellende, met foto's en documenten rijk gedocumenteerde, Herdenkingsboek. Dit boek lag ook aan de basis van het initiatief om in onze buurt op deze wijze onze vermoorde joodse buurtgenoten te herdenken.

Ontsnapt aan het moffentuig
Tijdens de herdenking werd ook een passage voorgelezen uit het boek 'Ontsnapt aan het moffentuig', dat 's middags in de Ysbreeker aan de Weesperzijde was gepresenteerd. Het is het aangrijpende verhaal van Lou Wolf, die een joodse slagerij aan de Swammerdamstraat had en - met succes- er alles aan deed om uit handen van de Duitsers te blijven.

Alle rechten voorbehouden

96 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Naambordjes van vermoorde buurtbewoners

Naambordjes van vermoorde buurtbewoners

2 reacties

Voeg je reactie toe
Redactie

Informatie voor de heer Con

 

Beste mijnheer Con,

 

Op deze website kunt u veel vinden over de synagoge, ook met foto's.

https://www.joodsamsterdam.nl/synagoge-swammerdamstraat/

Hans CON

Bestuur van de synagoge

Ik ben Hans Con - van mijn vader heb ik ooit vernomen dat zijn vader (mijn grootvader) in het bestuur van deze synagoge zat. Helaas is hij niet van het kamp terug gekeerd.

kunt u mij de namen van dit bestuur door geven en zit hierbij ook een hr. Con bij ?

en zijn er ook foto s beschikbaar ?