Spitskopstraat 10 huis – Het gezin van Abraham Halberstad (14)

Het net sluit zich, meer beperkende maatregelen en deportatie

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat

De laatste mededeling is van 4 maart 1943: “Gezin is weggehaald, l.u. 4 maart 1943, blauwtje gaat hierbij”.

Briefhoofd van de vakbond waar Abraham lid van was, bron: Dossier Maatschappelijke Steun van Abraham Halberstad

Briefhoofd van de vakbond waar Abraham lid van was, bron: Dossier Maatschappelijke Steun van Abraham Halberstad

Op 9 mei 1942 plotseling de mededeling dat Abraham bedankt heeft voor zijn organisatie, de Centrale Bond van Transportarbeiders. De bond die hem altijd heeft gesteund als hij een verzoek deed of als hij hulp nodig had. Of er sprake is van een vrijwillige of van een gedwongen bedanking wordt niet duidelijk gemaakt. Het is zeer waarschijnlijk dat deze opzegging te maken heeft met de verordening uit november 1941 waarin werd bepaald dat Joden geen lid meer mochten zijn van verenigingen waarvan ook niet-joden lid waren. Twee dagen daarvoor is er een laatste uitkering ‘Versterkende Middelen’. Het Bureau heeft inmiddels een andere naam gekregen: Gemeentelijk Bureau voor Sociale Zaken (deze naamswijziging is door de Duitse bezetter ingevoerd). Aanvragen voor versterkende middelen gaan in het vervolg naar de Afdeling J. Voor alle duidelijkheid, afdeling J was alleen voor Joodse burgers!

Oude instantie onder nieuwe naam: Gemeentelijk Bureau voor Sociale Zaken maar wel met de J, bron: Dossier Maatschappelijke Steun van Abraham Halberstad

Oude instantie onder nieuwe naam: Gemeentelijk Bureau voor Sociale Zaken maar wel met de J, bron: Dossier Maatschappelijke Steun van Abraham Halberstad

Met Bloeme gaat het intussen niet goed. Zij is weliswaar weer thuisgekomen in januari 1942, hersteld is zij nog niet. Daarbij krijgt zij ook nog eens de mededeling dat zij is ontslagen door haar werkgever, de NV Holland. Bloeme krijgt nog wel een maand salaris mee (38 gulden). In mei 1942 heeft zij wel een nieuwe betrekking gevonden, en wel bij een mevrouw Godschalk in de Sarphatistraat.

Mevrouw Godschalk uit de Sarphatistraat zocht in 1941 een net dagmeisje, bron: de Courant, het Nieuws van den Dag, 06 – 05 – 1941

Mevrouw Godschalk uit de Sarphatistraat zocht in 1941 een net dagmeisje, bron: de Courant, het Nieuws van den Dag, 06 – 05 – 1941

Het gaat om mevrouw Hermine Godschalk – Rudelsheim en zij woonde, samen met haar man en drie kinderen op nummer 91 huis in de Sarphatistraat. Bloeme verdiende daar 8 gulden per week. Kort daarop wordt zij, op 21 juli 1942, op transport gesteld naar Duitsland. Haar vader moet lang vragen om verhoging van zijn uitkering.
Wijzigingsbiljet Sociale Zaken, dd. 22 juli 1942, afd. J. over het vertrek van Bloeme naar Duitsland. Bron: Dossier Maatschappelijke Steun van Abraham Halberstad

Wijzigingsbiljet Sociale Zaken, dd. 22 juli 1942, afd. J. over het vertrek van Bloeme naar Duitsland. Bron: Dossier Maatschappelijke Steun van Abraham Halberstad

Handgeschreven briefje van Abraham gedateerd op 3 september 1942 over het feit dat hij te weinig steun ontvangt na het ‘vertrek van Bloeme naar Duisland’. Bron: Dossier Maatschappelijke Steun van Abraham Halberstad

Handgeschreven briefje van Abraham gedateerd op 3 september 1942 over het feit dat hij te weinig steun ontvangt na het ‘vertrek van Bloeme naar Duisland’. Bron: Dossier Maatschappelijke Steun van Abraham Halberstad

Door het wegvallen van het inkomen van Bloeme meent hij daar recht op te hebben. Terecht zo blijkt, na lang doorvragen wordt zijn uitkering verhoogd met fl. 1, 84 per week. Maar de ellende houdt hier niet mee op. Kort daarop namelijk wordt dochter Vrouwtje opnieuw ziek. Zij krijgt nog voor een korte periode ziekengeld, tot 31 augustus 1942. Op 22 september 1942 wordt ook Vrouwtje naar Duitsland gedeporteerd. Het steunbedrag voor Abraham en zijn vrouw Jetje wordt daarna weer verlaagd, van fl.15,- naar fl. 13,60. Bij dit verhaal de nodige correspondentie tussen Abraham en de afdeling J van de Sociale Dienst. Het is m.i. zeer ontroerend om telkens maar weer die berichten te lezen zoals die door Abraham worden gesteld middels die bureaucratische formulieren. Voor zover ik ze heb en voor de overzichtelijkheid, staan ze onderaan dit verhaal. 

NAAR: Spitskopstraat 10 huis – Het gezin van Abraham Halberstad (1)

OF NAAR: Spitskopstraat 10 huis – Het gezin van Abraham Halberstad (15)

Alle rechten voorbehouden

43 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Wijzigingsbiljet Sociale Zaken, dd. 14 aug. 1942, afd. J. over het vertrek van Bloeme naar Duitsland Bron: Dossier Maatschappelijke Steun van Abraham Halberstad

Wijzigingsbiljet Sociale Zaken, dd. 14 aug. 1942, afd. J. over het vertrek van Bloeme naar Duitsland Bron: Dossier Maatschappelijke Steun van Abraham Halberstad

Wijzigingsbiljet Sociale Zaken van 28 aug. 1942, over de ziekte van dochter Vrouwtje en nogmaals de vermelding over Bloeme. Bron: Dossier Maatschappelijke Steun van Abraham Halberstad

Wijzigingsbiljet Sociale Zaken van 28 aug. 1942, over de ziekte van dochter Vrouwtje en nogmaals de vermelding over Bloeme. Bron: Dossier Maatschappelijke Steun van Abraham Halberstad

Wijzigingsbiljet Sociale Zaken, dd. 30 okt. 1942, afd. J. over het vertrek van Vrouwtje naar Duitsland en de gevolgen voor zijn uitkering. Bron: Dossier Maatschappelijke Steun van Abraham Halberstad

Wijzigingsbiljet Sociale Zaken, dd. 30 okt. 1942, afd. J. over het vertrek van Vrouwtje naar Duitsland en de gevolgen voor zijn uitkering. Bron: Dossier Maatschappelijke Steun van Abraham Halberstad

Geen reacties

Voeg je reactie toe