Spitskopstraat 8 I – Het gezin van Barend Waterman (1)

Over de ouders van Barend Waterman

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Waterverkoper, bron: beroepenvantoen.nl

Waterverkoper, bron: beroepenvantoen.nl

Barend Waterman is de zoon van Abraham Izaak Waterman en Debora(h) Hartog Santen. Zijn vader Abraham is geboren op 10 mei 1827. Zijn moeder is een stukje jonger, zij werd geboren op 29 februari 1836. Opvallend ook hier weer de fout in het bevolkingsregister waar Abraham 1837 als geboortejaar krijgt. Dit jaartal staat weliswaar ook in de ‘stukken’, maar kloppen doet het niet. Leidend is wat mij betreft de huwelijkakte.

Abraham is de zoon van een zekere Itsak Israël Waterman Wascherman en Magtelt (Mietje) Alexander Waterpomp (zie de afbeelding met de beperkte stamboom).

Stamboom, gedeeltelijk, van Barend Waterman, bron:genealogieonline

Stamboom, gedeeltelijk, van Barend Waterman, bron:genealogieonline

Hoewel geboren in Amsterdam zijn er van diens ouders geen gegevens bij het Stadsarchief. Hoe groot of hoe omvangrijk het gezin was waarin Abraham is geboren, is met andere woorden onduidelijk. Uitgaande van de afgebeelde stamboom had hij zeker vier broers en/of zusters. Een andere website (geni.com) komt tot zeven broers en/of zusters. Waren Barend en diens vader Abraham sigarenmaker, de grootvader van Barend deed zijn naam meer dan eer aan, hij was ‘waterdrager of waterslijter’. Een waterdrager droeg water aan voor bijvoorbeeld op de vismarkten, maar ook in de glasblazerij had men water nodig. Een waterslijter verkocht schoon water, wat in de tijd van Abraham geen normaliteit was.

Huwelijk

Huwelijksakte van Abraham Izaak Waterman en Debora Hartog Santen van 13 november 1861

Huwelijksakte van Abraham Izaak Waterman en Debora Hartog Santen van 13 november 1861

De ouders van Barend trouwden op 13 november 1861. Volgens het bevolkingsregister over de periode 1853 – 1863 heeft Abraham nog kort ingewoond bij zijn broer Alexander Isaac op het adres Joden Houttuinen 96. Waar Abraham en Debora voor het eerst hebben samengewoond, lijkt onbekend te zijn. Maar dan blijkt maar weer dat je niet altijd van de man moet uitgaan. Want via Debora kom ik uit op het adres Kerkstraat 265 (= tussen de Vijzelstraat en de Reguliersgracht). Abraham Izaak wordt hier overigens gespeld als Abraham Isaac. Het lijkt te gaan om inwoning en wel bij het gezin van Abraham (de) Leon. Daarna valt er een ‘gat’ aangezien er over de periode 1863 – 1873 geen gegevens zijn. Maar vanaf 1873 gaat het razendsnel, er wordt in een groot tempo verhuisd. Van 1873 tot en met 1918 zijn er ruim 20 verschillende adressen te noteren (zie het overzicht van alle adressen en de nog thuiswonende kinderen en hun partners!).
Overgenomen delen (1) met de adressen van het gezin van Abraham Isaak Waterman, bron: Indexen SAA

Overgenomen delen (1) met de adressen van het gezin van Abraham Isaak Waterman, bron: Indexen SAA

Overgenomen delen (2) met de adressen van het gezin van Abraham Isaak Waterman, bron: Indexen SAA

Overgenomen delen (2) met de adressen van het gezin van Abraham Isaak Waterman, bron: Indexen SAA

Dit lijkt veel, dat is ook zo, maar ook Barend zal veel verhuizen. In de gezinskaart staan meer dan 25 verschillende woonadressen genoteerd! Verhuizen deed men niet uit weelde, maar meestal uit pure armoede. Men probeerde zo goedkoop mogelijk te wonen en maakte gretig gebruik van een mooi aanbod als bijvoorbeeld een week gratis wonen of een nieuw behang etc. etc.

Wanneer de ouders van Barend zijn overleden is moeilijk traceerbaar. In ieder geval na januari 1908 als de zuster van Barend, Schoontje, trouwt. De website ‘ancestry.com’ geeft voor Abraham het jaar 1917 en voor Debora het jaar 1922 als overlijdensjaar.

NAAR: Spitskopstraat even nummers

OF NAAR: Spitskopstraat 8 I – Het gezin van Barend Waterman (2)

Alle rechten voorbehouden

91 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe