Spitskopstraat 6 II – Het gezin van de weduwe Bruinvels – Moscou (1)

Over de ouders van Mozes Bruinvels

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Foto van de Uilenburgersteeg uit 1890, Markt, gezien vanaf de Jodenbreestraat. Bron: collectie stereofoto’s SAA

Foto van de Uilenburgersteeg uit 1890, Markt, gezien vanaf de Jodenbreestraat. Bron: collectie stereofoto’s SAA

Inleiding

Tot nu werd het gezin altijd benoemd of vernoemd naar de vader / de man in het gezin. Maar in dit geval gaat het toch vooral om zijn weduwe, Klaartje Bruinvels, geboren Moscou, vandaar de keuze voor ‘Het gezin van de weduwe Bruinvels – Moscou. Klaartje was toen 58 jaar oud. Klaartje is al vanaf mei 1918 weduwe en stond er helemaal alleen voor in een gezin met zes kinderen. Gelukkig waren het geen al te jonge kinderen meer, de jongste was 17 toen zijn vader overleed.

Familieberichten n.a.v. het overlijden van Mozes Bruinvels, bron: het NIW van 7 juni 1918

Familieberichten n.a.v. het overlijden van Mozes Bruinvels, bron: het NIW van 7 juni 1918

Mozes, geboren op 9 april 1863, ventte vooral met haring maar ook met zuurwaren. Zijn verdiensten waren hooguit 8 à 9 gulden per week. Hij trouwt met Klaartje Moscou, geboren op 19 juni 1861, op 19 november 1890. Volgens de huwelijksakte was hij sjouwerman. Ze waren 27 respectievelijk 29 jaar oud. In maart 1883 wordt hij gekeurd voor de militie, maar vanwege lichaamsgebreken wordt hij afgewezen voor de dienst. Volgens het militieregister was hij werkman. Mozes was 1 meter en 567 mm groot. Verder werd genoteerd dat hij bruine ogen had in een ovaal gezicht, een smal voorhoofd had en een grote neus. Verder werd genoteerd dat hij zwart haar zou hebben.

Waar Mozes met zijn ouders heeft gewoond, is onbekend. Kalman Bruinvels, zijn vader, komt behalve in de militieregisters, niet voor in de indexen. Dankzij de naam van zijn vrouw, Marianne (de) Rood, vond ik in ieder geval nog dat de ouders samen in de Korte Houtstraat hebben gewoond. Er is driftig in de namen gestreept en verbeterd vooral in haar naam. Van Marianne vond ik alleen het geboortejaar 1829, Kalman blijkt te zijn geboren op 11 januari 1829. Kalman woonde met zijn ouders en kort daarna met Marianne in de Batavierstraat 239 om daarna naar de Korte Houtstraat 245 te verhuizen.

Huwelijksakte van Kalman Bruinvels en Marianne de Rood op 19 augustus 1857. Bron: WieWasWie

Huwelijksakte van Kalman Bruinvels en Marianne de Rood op 19 augustus 1857. Bron: WieWasWie

Omdat er verder via de indexen over de ouders van Mozes niets meer te vinden was, heb ik naar de website WieWasWie gekeken. Kalman en Marianne trouwden op 19 augustus 1857. Hoewel maar voor een deel volledig, niet iedereen trouwde tenslotte, vond ik in ieder geval drie huwelijken van kinderen. Natuurlijk van Mozes, maar ook van zijn zuster Betje en zijn broer Isaäc. Opvallend genoeg zijn zij alle drie in 1890 getrouwd. Opgemerkt daarbij dat Betje en Isaäc een stuk jonger waren toen zij trouwden. Mozes woont, om voor mij onbekende redenen, aanvankelijk zelfstandig en alleen in de Joden Houttuinen. Eerst op nummer 49 en kort daarna op nummer 50. Mozes is dan 26 jaar oud. Op of kort na de dag van zijn huwelijk met Klaartje Moscou staat hij ingeschreven op het adres Uilenburgersteeg 5. Een jaar later, op 21 augustus 1891, wordt op dit adres hun oudste zoon Kalman geboren.

NAAR: Spitskopstraat even nummers

OF NAAR: Spitskopstraat 6 II – Het gezin van de weduwe Bruinvels – Moscou (2)

Alle rechten voorbehouden

28 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe