Spitskopstraat 4 III – Het gezin Koopman (8)

Over de kinderen van Levie en Branca: Sara, Marianna en Abraham

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Foto van Rapenburgerstraat 153, 155, 157 enz. Op 153 een ijssalon, op 155 het Bussenschuthofje. Bron: Archief van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting en rechtsvoorganger: glasnegatieven (1930), maker: Nico Swaager.

Foto van Rapenburgerstraat 153, 155, 157 enz. Op 153 een ijssalon, op 155 het Bussenschuthofje. Bron: Archief van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting en rechtsvoorganger: glasnegatieven (1930), maker: Nico Swaager.

Sara Koopman, geboren op 10 maart 1912 en van beroep was zij mantelnaaister. Op 2 januari 1935 trouwde zij met Mozes Cohen, ik heb geen huwelijksakte gevonden. Mozes Cohen was geboren op 28 december 1908. Bij zijn keuring voor de militie in 1927 gaf hij aan te werken als meubelstoffeerder. Hij had zes jaar lagere school gevolgd en daarna K.W. Deze afkorting is een verwijzing naar een reden voor vrijstelling, zoals bijvoorbeeld broederdienst. K.W. zou kunnen staan voor Kost Winner. Mozes was 1 meter en 593 mm groot. Hij wordt overigens afgekeurd, voorgoed ongeschikt geacht, vanwege de aandoeningen 2 en 198. Het was even zoeken, maar aandoening 2 zou zijn: Te groote gestalte met eene zwakke lichaamsgesteldheid (het zoogenaamd uit de krachten gegroeid zijn). Aandoening 198 zou een aangeboren halscyste zijn. Bijna 1 meter 60 en dan een te groot zijn? Lijkt misschien vreemd, maar het gaat hier vermoedelijk om de verhouding lengte en lichaamsgesteldheid. Hun adres in Amsterdam was Rapenburgerstraat 77 II.

Zij krijgen een dochter, Henriëtte, maar een geboortedatum ontbreekt in de archiefkaart van haar vader. Ik heb zelfs niet kunnen traceren of het hele gezin de oorlog al dan niet overleefd hebben. Op beider archiefkaarten staat de afkorting V.O.W., wat staat voor Verblijfplaats Onbekend Waarheen. Via Arolsen Archives vond ik nog wel een kaart van de Joodse Raad, van Mozes. Daarop staat dat de geboortedatum van dochter Henriëtte 14 juni 1936 zou zijn. Er is een archiefkaart met dit jaartal en haar naam, maar deze is niet openbaar. Positief gezien is zij overlevende, iets wat ik graag over haar ouders zou willen schrijven. Helaas ontbreken mij daarvoor, vooralsnog de gegevens.

Kaart van de Joodse raad betreffende Mozes Cohen, bron: Arolsen Archives.

Kaart van de Joodse raad betreffende Mozes Cohen, bron: Arolsen Archives.

Marianna Koopman, geboren op 2 maart 1915. Zij was van haar beroep kleermaaktster (volgens de website Joodsmonument.nl). Zij trouwt op 18 juli 1942 met haar buurjongen Salomon de Groot die aan de overkant van de Spitskopstraat woonde op nummer 5 I. Het verhaal van Marianna en haar man Salomon staan daar beschreven. Zie: Het gezin Groot - Lap. Volgens de woningkaart van Spitskopstraat 4 III woonde Salomon al vanaf 23 juli 1940 in bij zijn, latere, schoonouders.

Abraham Koopman is geboren op 28 mei 1917. Hij werd nog wel gekeurd voor de militie maar vrijgesteld wegens broederdienst. Hij was werkzaam als klerenperser. Hij trouwt op 20 juli 1942 met Sara Femmetje Tokkie (geboren op 13 oktober 1920). Abraham was volgens de archiefkaart “perser” van beroep. Sara Tokkie heeft een eigen archiefkaart, daar wordt ook nog het adres Laing’s Nekstraat 20 drie hoog genoemd (het huisadres van haar ouders). Va dit adres is een zgn ‘inboedelpagina’. Hoewel misschien niet direct relevant, is het verschil met de inboedelpagina van Spitskopstraat 4 III bijzonder groot: Inboedelpagina gezin Joseph Tokkie.

Kaart Joodse Raad van Abraham Koopman, bron: Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Abraham Koopman, bron: Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Sara Femmetje Koopman - Tokkie, bron: Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Sara Femmetje Koopman - Tokkie, bron: Arolsen Archives

De Laing’s Nekstraat is tijdens de oorlog, na de deportatie behoorlijk gesloopt door hen die op zoek waren naar hout en mogelijk andere waardevolle zaken. Zie hier de foto (die ik niet kan plaatsen vanwege bestaande rechten): Laing's Nekstraat 1-25 (v.l.n.r.) hoek Retiefstraat. Of Abraham en Sara nog de mogelijkheid hadden om samen in een huis te wonen, is helaas onbekend. Beiden blijven vermeld op hun ouderlijk adres. Maar, op de Joodse Raadkaarten krijgen beiden wel het adres Spitskopstraat. Abraham en Sara Femmetje worden vermoord op 30 september 1942 in Auschwitz. 

Machiel Koopman, het jongste kind wordt geboren op 10 mei 1920, maar overlijdt kort na de geboorte op 5 juli 1920.

NAAR: Spitskopstraat 4 III – Het gezin Koopman (1)

Alle rechten voorbehouden

31 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe