Een handjevol feministen krijgt het voor elkaar!

Verteller: Ans van de Scheur
Dapperbuurt, Oosterparkbuurt

Wij willen de helft van gebouwen en terrein !

Oude Burgerziekenhuis (2007) Het voormalige Burgerziekenhuis, anno 2007 Stadsdeelkantoor Oost/Watergraafsmeer.

Oude Burgerziekenhuis (2007) Het voormalige Burgerziekenhuis, anno 2007 Stadsdeelkantoor Oost/Watergraafsmeer. Door: Jo Haen - van Langen

Alle rechten voorbehouden

Toen in 1985 bekend werd dat het Burgerziekenhuis dreigde te worden gesloopt vanwege de verhuizing naar Almere, kwam een groepering uit de Dapperbuurt, de Sterke Arm, hiertegen in opstand en wist de sloop te voorkomen.
In september van dat jaar werden de omwonenden van het gebouw door de ambtelijke projectgroep Stadsvernieuwing uitgenodigd mee te denken over een nieuwe bestemming van gebouwen en terrein. Op een inspraakavond verklaarde Anna Lont, een feministische buurtbewoonster, dat ze graag een woon- en werkproject voor en door vrouwen wilde, dat er al acht gegadigden waren (die had ze telefonisch opgetrommeld om die avond te komen) en dat ze zelfs al een naam had voor zo’n groep: Burgerziekenhuis Voor Vrouwen. “De helft van de bevolking bestaat uit vrouwen, dus wij willen de helft van de gebouwen en het terrein!" Men nam haar serieus. Binnen drie maanden moest een plan ingediend worden. Onder leiding van Anna en haar maatje Els Huygsloot kreeg men het voor elkaar, met hulp van een opbouwwerkster. De oude ziekenzalen (de linkervleugel) plus een stukje van een nieuw te bouwen flatgebouw zouden bestemd worden voor vrouwen. Elke belangstellende werd geacht actief mee te doen en in werkgroepen zitting te nemen. De gemeente vond dat de vrouwen met dit initiatief een voortrekkersrol vervulden en beschouwde het daarom als een feministisch paradepaardje van de gemeente. Men kreeg geld voor een klein kantoortje in de Minahassastraat en ook voor het aantrekken van een stedenbouwkundige en een architect, allebei vrouwen, omdat, zoals Ans zegt, vrouwen beter kunnen en willen samenwerken met amateurs zoals wij.
In 1992 werd BVV, zoals het bedrijven- en het wooncentrum genoemd wordt, opgeleverd. Het bedrijvencentrum in het oude Ziekengebouw bestaat uit 35 ruimtes voor starters, waaronder minstens twintig procent allochtone vrouwen (onder andere een verloskundige, fysiotherapeute, kapster, horeca) en het woondeel bestaat uit twaalf twee- en vier driekamerwoningen van 50 tot 90 vierkant meter. Ook zijn er twee woongroepen gehuisvest. In de nieuwbouw kwamen acht driekamerflats voor 50+-vrouwen, Woonvereniging Lieve Vrouwe Bedstroo. Kortom: een groot succes voor de idealistische en doorzettende vrouwen!

Alle rechten voorbehouden

2385 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Het BVV De zijvleugel van het voormalige ziekenhuis, nu BVV (Bedrijven Voor Vrouwen)

Het BVV De zijvleugel van het voormalige ziekenhuis, nu BVV (Bedrijven Voor Vrouwen) Door: Jo Haen - van Langen

Alle rechten voorbehouden
Ingang bedrijven BVV Ingang Bedrijventerrein in de Domselaerstraat.

Ingang bedrijven BVV Ingang Bedrijventerrein in de Domselaerstraat. Door: Jo Haen - van Langen

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe